Tin: Nguyên Trang

Thực hiện Công văn số 578/DVKT-CCB, ngày 28/3/2017 của Hội cựu chiến binh Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam về việc tổ chức Đại hội cựu chiến binh các cấp tiến tới Đại hội đại biểu cựu chiến binh Tổng công ty nhiệm kỳ 2017-2022. Sáng 22/04/2017, tại phòng Họp Văn phòng Công ty PTSC Quảng Ngãi, Hội Cựu Chiến binh Công ty PTSC Quảng Ngãi đã long trọng tổ chức Đại hội Hội Cựu chiến binh (CCB) nhiệm kỳ 2017-2022.

Đến dự Đại hội có đồng chí Trần Đình Lâm – Ủy viên Ban chấp hành Hội CCB Tổng công ty/ Phó Bí thư Đảng ủy/ Chủ tịch công đoàn Công ty Cảng dịch vụ tổng hợp Phú Mỹ; Về phía Công ty có đồng chí Trần Đạt Nguyên – Phó Bí thư Đảng ủy/Phó Giám đốc Công ty; đồng chí Huỳnh Ngọc Thành – Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty; đồng chí Lê Thị Hải Hậu – Phó Bí thư Đoàn thanh niên Công ty và sự tham gia của 21 hội viên cựu chiến binh của các phân hội Xưởng Cơ khí, Cảng Dung Quất và Văn phòng Công ty.

Đại hội diễn ra dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tịch gồm: đồng chí Nguyễn Văn Chung – Chi hội trưởng Hội CCB Công ty; đồng chí Vũ Ngọc Diễn – Chi hội phó Hội CCB Công ty; đồng chí Đỗ Hồng Minh – Thư ký Đại hội.

Mở đầu Đại hội, đồng chí Nguyễn Văn Chung thông qua Báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ 2012 – 2017 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2017 – 2022 của Chi hội.

Báo cáo đại hội nêu rõ: Nhìn chung, trong nhiệm kỳ qua Chi hội với vai trò là tổ chức chính trị thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ XHCN, các đồng chí hội viên tại các Bộ phận trực thuộc đều phấn đấu đoàn kết của đơn vị, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng cho thanh niên…là nơi tập hợp những tiếng nói trung thành của Đảng, xây dựng Đảng và bảo vệ Đảng là nòng cốt tin cậy của Đảng ủy Công ty. Liên tục hưởng ứng các phong trào thi đua lao động sản xuất của Công ty để hoàn thành kế họach SXKD hàng năm, các hội viên đều tích cực lao động sản xuất, tham gia phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, thực hành tiết kiệm …để góp phần cùng nâng cao năng suất lao động, hạ giá thành, nâng cao năng lực cạnh tranh; nhiều hội viên CCB tiêu biểu đạt thành tích cao trong các phong trào thi đua. Chi hội đã tập hợp đoàn kết cựu chiến binh trong đơn vị giữ gìn và phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, chấp hành và thực hiện nghiêm chỉnh đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Chi hội đã tham gia thực hiện tốt nhiệm vụ an ninh quốc phòng, xây dựng lực lượng tự vệ vững mạnh, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở cơ quan, đơn vị. Các đồng chí trong Ban chỉ huy hiện này đều là các cán bộ nòng cốt trong lực lượng tự vệ Công ty từ những ngày đầu thành lập.

Tại Đại hội, các đại biểu còn được nghe và thảo luận bản tổng hợp ý kiến đóng góp vào dự thảo báo cáo của Chi Hội nhiệm kỳ (2012-2017) và ý kiến đóng góp sửa đổi, bổ sung Điều lệ CCB Việt Nam. Tiếp tục chỉ đạo các cựu chiến binh phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” không ngừng nâng cao ý chí cách mạng tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ XHCN, gương mẫu trong lao động sản xuất, góp phần hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất, kinh doanh của Công ty. Phát huy bản chất truyền thống bộ đội Cụ Hồ, Cựu chiến binh Công ty trung thành, đoàn kết, gương mẫu, đổi mới, nghĩa tình, xây dựng hội trong sạch vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong giai đoạn cách mạng mới.

Sau gần 3 giờ làm việc khẩn trương và nghiêm túc, Đại hội Hội CCB Công ty PTSC Quảng Ngãi đã thành công tốt đẹp. Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành Hội CCB Công ty nhiệm kỳ II (2017-2022) gồm 05 đồng chí: đồng chí Nguyễn Văn Chung; đồng chí Vũ Ngọc Diễn; đồng chí Hoàng Văn Lanh; đồng chí Lê Văn Quyền & đồng chí Võ Văn Tấn.