Nhằm đánh giá kết quả hoạt động của Công ty trong 6 tháng đầu năm, triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh 6 tháng cuối năm 2016, ngày 09/07/2016 tại Văn phòng Công ty PTSC Quảng Ngãi đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Đảng và công tác SXKD 6 tháng đầu năm 2016.

     Hội nghị vinh dự được đón đồng chí Thái Quốc Hiệp – Chủ tịch Hội đồng quản trị, Bí thư Đảng bộ Tổng công ty PTSC; đồng chí Nguyễn Trần Toàn – Phó Tổng Giám đốc kiêm Chủ tịch Công ty PTSC Quảng Ngãi đến dự và chỉ đạo.

DSC_9522

DSC_9541

     Tham dự Hội nghị còn có các Trưởng/phó ban trong Tổng công ty và các đồng chí trong Ban Giám đốc, Trưởng/phó các phòng Ban chức năng, đại diện các tổ chức đoàn thể chính trị Công ty.

DSC_9537

      Theo các báo cáo được trình bày tại Hội nghị, các chỉ tiêu quan trọng về SXKD của Công ty 6 tháng đầu năm 2016 đều vượt so với kế hoạch: Về doanh thu ước thực hiện 6 tháng đầu năm 2016 là 475,87 tỷ đồng, vượt 10,44% so với kế hoạch 6 tháng đầu năm 2016 (430,87 tỷ đồng) và chiếm 59,44% so với kế hoạch năm 2016 (800,60 tỷ đồng). Về lợi nhuận trước thuế ước thực hiện 6 tháng đầu năm 2016 là 22,49 tỷ đồng, vượt 5,21% so với kế hoạch 6 tháng đầu năm 2016 (21,38 tỷ đồng) và chiếm 56,23% so với kế hoạch năm 2016 (40,00 tỷ đồng).

     Để hoàn thành kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2016, Ông Phạm Văn Hùng – Giám đốc Công ty PTSC Quảng Ngãi đã đề ra một số mục tiêu cụ thể sau: “Hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận, thu nhập và nộp ngân sách Nhà nước năm 2016 đã cam kết với Tổng công ty; Đảm bảo an toàn, chất lượng, tiến độ và hiệu quả trong tất cả các lĩnh vực SXKD của Công ty; Phát triển hệ thống quản lý QHSE, quản trị rủi ro, nâng cao năng lực cạnh tranh đáp ứng được nhu cầu công việc hiện tại và định hướng phát triển của Tổng công ty, Công ty trong thời gian đến; Gắn chặt giữa phát triển kinh tế với phát triển văn hóa Doanh nghiệp, với bảo đảm an ninh quốc phòng, an sinh xã hội; Tối đa hóa ứng dụng công nghệ thông tin vào trong quản lý, điều hành và thực hiện công việc hàng ngày tại Công ty; Phát triển Công ty theo hướng bền vững, mạnh, nhanh và gắn chặt với nâng cao trí tuệ, nâng cao trình độ quản lý, nâng cao trình độ chuyên môn kỹ thuật, nâng cao trình độ ngoại ngữ, nâng cao trình độ tay nghề”.

     Song song với công tác chỉ đạo thực hiện công tác sản xuất kinh doanh, BCH Đảng uỷ đã triển khai có hiệu quả nhiều hoạt động, đã chỉ đạo các tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên, Chi hội cựu chiến binh phổ biến, tuyên truyền, quán triệt đến toàn thể người lao động thực hiện tốt đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Cấp uỷ và Ban lãnh đạo Công ty đã tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các tổ chức đoàn thể hoạt động theo chức năng nhiệm vụ của mình. Công tác an ninh chính trị, đời sống người lao động, công tác xã hội… đều thực hiện tốt, góp phần củng cố sự đoàn kết thống nhất trong nội bộ.

Tin: Nguyên Trang

Ảnh: Thành Luân