Thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 30/05/2014 của Bộ Chính trị, các Hướng dẫn của các ban Đảng Trung ương, Hướng dẫn số 26-HD/BTCTW ngày 18/08/2014 của Ban Tổ chức Trung ương;

Kế hoạch số 3133-KH/ĐU ngày 24/10/2014 của Đảng uỷ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam và kế hoạch số 1085/KH-ĐU ngày 19/11/2014 của Đảng uỷ Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ kỹ thuật dầu khí Việt Nam về việc tổ chức Đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đảng bộ Tổng công ty lần thứ VI; ngày 28/03/2015 Ban chấp hành Đảng bộ Công ty Cổ phần Dịch vụ dầu khí Quảng Ngãi PTSC đã tổ chức Đại hội đảng viên Công ty lần thứ IV nhiệm kỳ 2015-2020.

dang-bo-ptsc

Đến dự Đại hội có đồng chí Thái Quốc Hiệp – Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty, đồng chí Nguyễn Trần Toàn – Ủy viên Ban thường vụ, Phó Tổng Giám Tổng Công ty PTSC, cùng với 70 Đảng viên của 4 Chi bộ trực thuộc, trong đó có 61 Đảng viên chính thức và 09 Đảng viên dự bị.

Đại hội đã thông qua báo cáo kiểm điểm những kết quả thực hiện Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ Công ty lần thứ III – nhiệm kỳ 2010-2015; tổng kết quá trình xây dựng và phát triển Công ty trong 5 năm qua. Ông Phạm Văn Hùng – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty đã phát biểu: Trong nhiệm kỳ qua (2010-2015) Đảng ủy Công ty đã có nhiều cố gắng trong việc lãnh đạo đơn vị tiếp tục duy trì và phát triển các loại hình dịch vụ truyền thống, tích cực tìm kiếm và mở rộng thị trường, khai thác tối đa cơ sở vật chất kỹ thuật được Tổng Công ty giao, tận dụng mọi lợi thế và sự giúp đỡ, hỗ trợ của các đơn vị trong và ngoài ngành, tích cực triển khai đầu tư theo đúng kế hoạch, tập trung chỉ đạo phát triển tốt dịch vụ cung cấp tàu lai dắt, dịch vụ bảo dưỡng sửa chữa và cung cấp vật tư cho Nhà máy lọc dầu Dung Quất, hoàn thành tốt các chỉ tiêu kinh tế hàng năm của Tổng công ty giao. Tuy nhiên, do tốc độ phát triển khá nhanh ở 02 năm đầu nhiệm kỳ, cộng với sự suy thoái kinh tế, khó khăn trong thực hiện Dự án Nhà máy Nhiên liệu sinh học Bio Ethanol Dung Quất nên các chỉ tiêu quan trọng đề ra trong Nghị quyết như tốc độ tăng trưởng tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu chưa đạt được so với kế hoạch.

Công ty đã không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động trong Công ty. Đảng ủy Công ty đã chỉ đạo làm tốt công tác phát triển đảng viên mới, đã kết nạp được 70 Đảng viên mới trong nhiệm kỳ, trong đó có 08 Đảng viên nữ, hoàn thành đạt 116% so với chi tiêu phát triển Đảng viên mới của nhiệm kỳ 2010-2015 đề ra.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Thái Quốc Hiệp – Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty đã biểu dương những kết quả đã đạt được của Đảng bộ Công ty nhiệm kỳ qua. Đồng chí đánh giá cao công tác chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ Công ty và đề nghị Ban chấp hành Đảng bộ Công ty nhiệm kỳ 2015 – 2020 giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, nâng cao năng lực, hiệu quả lãnh đạo của Đảng bộ Công ty và các Chi bộ trực thuộc, xây dựng Đảng bộ Công ty hàng năm là Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, tận dụng tối đa các cơ hội để phát triển mạnh và bền vững dựa trên bốn lĩnh vực dịch vụ chính hiện nay; kết hợp phát triển kinh tế gắn liền với vệ sinh môi trường, an ninh Cảng biển, an ninh quốc phòng và an sinh xã hội.

Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành Đảng bộ Công ty nhiệm kỳ 2015 – 2020 gồm 9 đồng chí và bầu đoàn Đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2015 – 2020 gồm 13 đồng chí.

Hội nghị lần thứ nhất Ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 – 2020 đã bầu Ban thường vụ gồm 3 đồng chí, đồng chí Phạm Văn Hùng đảm nhiệm Bí thư Đảng ủy, đồng chí Trần Đạt Nguyên đảm nhiệm Phó Bí thư Đảng ủy và đồng chí Huỳnh Ngọc Thành đảm nhiệm Chủ nhiệm ủy ban kiểm tra nhiệm kỳ 2015-2020.

Để lại ý kiến của bạn

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.