Công bố thông tin về việc lập Danh sách cổ đông tham gia biểu quyết lấy ý kiến bằng văn bản

Công bố thông tin về việc lập Danh sách cổ đông tham gia biểu quyết lấy ý kiến bằng văn bản
Nghị quyết thông qua việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về nội dung bổ sung chi tiết vào các mã ngành, nghề kinh doanh và hủy tư cách công ty đại chúng, hủy đăng ký giao dịch đối với chứng khoán của Công ty
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham gia biểu quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

 

 

Để lại ý kiến của bạn

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.