Tin: Tố Uyên

Ảnh: Đức Toàn

Thực hiện Nghị quyết số 60/2013/NĐ-CP  của Chính phủ ngày 19/06/2013 Quy định chi tiết khoản 3 Điều 63 của Bộ luật Lao động về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc và Quy chế dân chủ số 1358/QĐ-DKQN ngày 11/07/2014 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Dầu khí Quảng Ngãi PTSC.

Nhằm tiếp tục phát huy quyền dân chủ, lắng nghe và tiếp thu ý kiến của Người lao động, ngày 26/07/2018 Công ty PTSC Quảng Ngãi  tổ chức đối thoại lần 2 năm 2018 với sự tham gia của các thành phần: Đại diện NSDLĐ có ông Phạm Văn Hùng Giám đốc Công ty và Trưởng các bộ phận tham mưu giúp việc; đại diện NLĐ là tập thể Ban chấp hành Công đoàn và các thành viên trong Tổ đối thoại.

Nội dung đối thoại quý II/2018 tập trung vào các vấn đề:  về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, tình hình chăm lo đời sống, chế độ chính sách, nâng lương, nghỉ phép,  trang phục hàng năm, hỗ trợ phương tiên đi lại cũng như tìm kiếm và tạo công ăn việc làm cho người lao động…

Tất cả các ý kiến của NLĐ đã được ghi nhận, giải quyết và trả lời một cách đầy đủ, thấu đáo. Một số ý kiến đòi hỏi phải có thời gian để giải quyết đã được đại diện NSDLĐ phân công cụ thể cho các bộ phận/phòng chuyên môn có trách nhiệm thực hiện và giải quyết sớm trong năm 2018.

Sau hơn hai giờ đối thoại, hai bên đã thống nhất cao về các nội dung đã thảo luận. Thống nhất trong thời gian đến sẽ phối hợp chặt chẽ để thực hiện tốt quy chế dân chủ tại nơi làm việc đạt hiệu quả cao hơn.  Bên cạnh đấy tổ chức công đoàn cần phát huy hơn nữa vai trò cầu nối giữa NLĐ với NSDLĐ, tiếp tục cập nhật và tuyên truyền sâu rộng đến toàn thể NLĐ các vấn đề pháp luật liên quan đến NLĐ, giúp cho NLĐ nắm rõ các quyền và lợi ích hợp pháp của mình. Đồng thời cùng phấn đấu vì mục tiêu chung của Công ty, đưa Công ty ngày càng phát triển và đặc biệt là tạo công ăn việc làm, thu nhập cho Người lao động ngày càng tăng cao.