[:vi][column width=”1/1″ last=”true” title=”” title_type=”single” animation=”none” implicit=”true”]

      Tại 6 điểm cầu trong cả nước, ngày 22/5/2012, Đảng bộ Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC) đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về Xây dựng Đảng hiện nay”.

Pic 01

     Tập thể cấp ủy tổ chức Đảng các cấp, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị của Tổng Công ty PTSC, các công ty con, đơn vị thành viên, đơn vị trực thuộc, cán bộ giữ các chức danh quản lý các cấp, toàn thể đảng viên trong toàn Đảng bộ Tổng Công ty và lãnh đạo các tổ chức đoàn thể đã tập trung tại các điểm cầu gồm: Vũng Tàu, TP HCM, Hà Nội, Quảng Ngãi và Sóc Trăng để học tập Nghị quyết trực tuyến.

     Làm tốt công tác xây dựng Đảng là cơ sở để xây dựng, nâng cao chất lượng hoạt động của cả hệ thống chính trị; nâng cao hiệu quả quản lý Tổng Công ty, quản trị doanh nghiệp; thúc đẩy và nâng cao hiệu quả đầu tư, phát triển sản xuất kinh doanh; thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng Công ty PTSC, lần thứ V, nhiệm kỳ 2010 – 2015.

     Tại Hội nghị, đồng chí Thái Quốc Hiệp, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT PTSC đã nêu rõ những điểm cần lưu ý khi triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết Hội nghị TW 4, Chỉ thị, Kế hoạch của Bộ Chính trị, hướng dẫn của các Ban Đảng Trung ương và Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam trong toàn hệ thống của PTSC.

     Hội nghị đã nghe Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Chí Bảo, chuyên gia cao cấp, Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương trình bày một cách thuyết phục và có hệ thống về tầm quan trọng và ý nghĩa chiến lược của Nghị quyết TW 4, giải thích những điểm mới, then chốt của các văn kiện, một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng và thực hiện điều lệ Đảng.

GS, TS Hoàng Chí Bảo, chuyên gia cao cấp, Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương trình bày những điểm mới quan trọng của Nghị quyết TW 4
GS, TS Hoàng Chí Bảo, chuyên gia cao cấp, Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương trình bày những điểm mới quan trọng của Nghị quyết TW 4

     Thay mặt Đảng ủy PTSC, đồng chí Nguyễn Hữu Hải, Phó bí thư thường trực Đảng ủy PTSC đã giới thiệu Dự thảo Kế hoạch của Đảng ủy PTSC nhằm thực hiện Nghị quyết TW 4, Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16/1/2012, Chỉ thị số 15-CT/TW ngày 24/1/2012, Kế hoạch số 08-KH/TW ngày 13/2/2012 của Bộ Chính trị, hướng dẫn của các Ban Đảng Trung ương và kế hoạch của Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam.

     Kế hoạch nêu rõ những quy định cụ thể, hướng dẫn chi tiết các biện pháp tổ chức phổ biến, quán triệt, tổ chức kiểm điểm phê bình và tự phê bình và hướng dẫn thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể về tổ chức, cán bộ và sinh hoạt đảng, về cơ chế chính sách, về công tác giáo dục chính trị, tư tưởng đến từng cấp ủy trong Tổng Công ty.

     Hiện nay, Tổng Công ty PTSC thường xuyên củng cố, kiện toàn tổ chức cơ sở Đảng phù hợp, đồng bộ, thống nhất với đề án tái cấu trúc và công tác đổi mới doanh nghiệp; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đảng bộ; thực hiện nghiêm nguyên tắc phê bình và tự phê bình; nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong việc thực hiện nhiệm vụ do cấp ủy và lãnh đạo đơn vị phân công đi đôi với nâng cao năng lực, lãnh đạo sức chiến đấu của các cấp ủy trong toàn Đảng bộ.

     Theo kế hoạch này, các cấp ủy phải chuẩn bị và tổ chức kiểm điểm chu đáo, chỉ đạo chặt chẽ, tiến hành nghiêm túc, bảo đảm kết quả thực chất, tránh làm hình thức; cần thật sự phát huy dân chủ trong Đảng, người đứng đầu phải gương mẫu; trong kiểm điểm tự phê bình, phê bình phải chân thành, thẳng thắn, xây dựng dựa trên nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt Đảng, không chủ quan, quy chụp; phân tích rõ nguyên nhân khách quan, chủ quan để xác định đúng tính chất, mức độ thiếu sót, khuyết điểm; thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ; bảo đảm sự lãnh đạo chặt chẽ của các cấp ủy, tổ chức Đảng.

     Sau đợt kiểm điểm, tự phê bình và phê bình lần này, việc thực hiện chế độ kiểm điểm, tự phê bình theo tinh thần Nghị quyết TW 4 được thực hiện thường xuyên hàng năm, gắn với kiểm điểm theo chức trách, nhiệm vụ được giao.

     Đảng ủy PTSC cũng quy định rõ 3 nội dung cần kiểm điểm: Một là, kiểm điểm về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; việc thực hiện Quy định về những điều đảng viên không được làm; trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng và từng đảng viên, của người đứng đầu về tình trạng cán bộ, đảng viên suy thoái. Đây là nội dung trọng tâm, xuyên suốt và cấp bách nhất. Hai là, kiểm điểm những hạn chế, yếu kém, trong công tác cán bộ, nhất là trong quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá, bổ nhiệm, đề bạt, luân chuyển, bố trí cán bộ; tình trạng một số trường hợp bố trí cán bộ không đúng, ảnh hưởng đến uy tín cơ quan lãnh đạo, cơ quan quản lý, sự phát triển của ngành, của từng đơn vị. Ba là, kiểm điểm những hạn chế, khuyết điểm trong thực hiện nguyên tắc “tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách”; quyền hạn và trách nhiệm của cá nhân trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, đặc biệt là của người đứng đầu…

     Dự kiến về thời gian, Đảng ủy Tổng Công ty quy định cấp Tổng Công ty sẽ tiến hành kiểm điểm trong tháng 9-10/2012 và các chi bộ sẽ tiến hành kiểm điểm chi ủy và đảng viên trong tháng 10-11/2012. Căn cứ Nghị quyết, chỉ đạo của Trung ương và Kế hoạch của Đảng ủy PTSC, các cấp ủy, tổ chức Đảng, lãnh đạo cơ quan đơn vị trong PTSC chỉ đạo xây dựng kế hoạch thực hiện tại Đảng bộ, chi bộ, cơ quan đơn vị và gửi kế hoạch về Đảng ủy PTSC trước 30/6/2012 và gửi báo cáo kết quả kiểm điểm của chi bộ, đảng bộ, tập thể và cá nhân cán bộ thuộc diện Đảng ủy Tổng Công ty quản lý trước 30/11/2012.

     Để ghi nhận quá trình cống hiến, trưởng thành của các đồng chí đảng viên trong hơn 30 năm đứng trong hàng ngũ của Đảng, tại hội nghị, Đảng ủy Tổng Công ty đã tổ chức trao tặng huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho 3 đồng chí: đ/c Phạm Văn Hồng – Đảng bộ Công ty Cảng DVDK, đ/c Vũ Huy Hoàng – Chi bộ Công ty CP Khách sạn Dầu khí PTSC và đ/c Đỗ Thị Huế – Chi bộ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng PTSC.

Trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng
Trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng

     Phát biểu bế mạc Hội nghị, đồng chí Thái Quốc Hiệp đã hoan nghênh toàn thể cán bộ Đảng viên trong Tổng Công ty, dù công việc còn rất bộn bề, vẫn nghiêm túc tham dự đông đủ, điều đó khẳng định quyết tâm của tập thể Đảng bộ PTSC trong việc quán triệt Nghị quyết TW 4. Đồng chí nêu rõ, Nghị quyết có đi vào cuộc sống của PTSC chúng ta hay không là phụ thuộc vào từng cán bộ Đảng viên. Ban Thường vụ Đảng ủy PTSC yêu cầu các tổ chức Đảng xây dựng các kế hoạch cụ thể với một tinh thần hết sức nghiêm túc và trách nhiệm, với phương châm bình tĩnh, không chủ quan, đồng thời không chấp nhận cách làm việc qua loa, đại khái, đặc biệt không được ảnh hưởng đến nhiệm vụ sản xuất kinh doanh.

     Đồng chí nhấn mạnh 3 điều cần làm và 3 điều cần tránh trong quá trình thực hiện Nghị quyết:

     * 3 điều cần làm:
– Thứ nhất, cần thực hiện một cách nghiêm túc và trách nhiệm, không lơ là trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân và trên 10 nghìn CBCNV người lao động PTSC;
– Thứ hai, cần làm việc hết sức thẳng thắn, trên tinh thần xây dựng;
– Thứ ba, cần kiên quyết và kiên trì thực hiện Nghị quyết TW IV.

     * 3 điều cần tránh:
– Tránh qua loa, đại khái;
– Tránh cực đoan, bôi nhọ nói xấu lẫn nhau;
– Đặc biệt, tránh ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh của PTSC.

Một số hình ảnh tại điểm cầu Quảng Ngãi:
DSC_0137 - w600

DSC_0142 - w600

DSC_0148 - w600

DSC_0145 - w600

DSC_0155 - w600

[/column][:]