Thực hiện Nghị định số 145/2020/NĐ-CP  của Chính phủ ngày 14/12/2020 về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động và Quy chế dân chủ số 702/QĐ-DKQN ngày 03/06/2021 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Dầu khí Quảng Ngãi PTSC.

Nhằm tiếp tục phát huy quyền dân chủ, lắng nghe và tiếp thu ý kiến của Người lao động, ngày 25/05/2022 Công đoàn Công ty PTSC Quảng Ngãi  đã tổ chức buổi đối thoại tại nơi làm việc giữa Người sử dụng lao động (NSDLĐ) và Người lao động (NLĐ). Tham gia buổi đối thoại có đồng chí Phạm Văn Hùng Giám đốc Công ty đại diện NSDLĐ và Trưởng các bộ phận tham mưu giúp việc; đại diện NLĐ có tập thể Ban chấp hành Công đoàn và các thành viên trong Tổ đối thoại.

Buổi đối thoại diễn ra trong không khí sổi nổi và cởi mở, các nội dung tập trung vào các vấn đề: Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung Nội quy lao động của Công ty, trao đổi, giải đáp các ý kiến và kiến nghị của NLĐ về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, tình hình chăm lo đời sống, chế độ chính sách bảo hiểm xã hội cho các đối tượng sắp về hưu, chế độ bảo hiểm con người cho NLD cũng như cùng nhau thảo luận thêm về các giải pháp nâng cao thu nhập cho người lao động và tìm kiếm thêm cơ hội phát triển cho Công ty…

Kết thúc buổi đối thoại, hai bên đã thống nhất cao về các nội dung đã thảo luận.  Tất cả các ý kiến của NLĐ đã được ghi nhận, giải quyết và trả lời một cách đầy đủ, thấu đáo và hợp lý. Một số ý kiến đòi hỏi phải có thời gian để giải quyết đã được đại diện NSDLĐ phân công cụ thể cho các bộ phận/phòng chuyên môn có trách nhiệm thực hiện và giải quyết sớm trong năm 2022. Trong thời gian đến hai bên sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ để công tác thực hiện quy chế dân chủ tại nơi làm việc đạt hiệu quả cao hơn nữa.  Đồng thời tổ chức Công đoàn phát huy và chủ động hơn nữa trong vai trò cầu nối giữa NLĐ với NSDLĐ, tiếp tục cập nhật và tuyên truyền sâu rộng đến toàn thể NLĐ các vấn đề pháp luật liên quan đến NLĐ, giúp cho NLĐ nắm rõ các quyền và lợi ích hợp pháp của mình, cùng phấn đấu vì mục tiêu chung của Công ty, đưa Công ty ngày càng phát triển và đặc biệt là tạo công ăn việc làm, thu nhập cho Người lao động ngày càng tăng cao.

Tin: Tố Uyên – Ảnh: Thành Luân

Để lại ý kiến của bạn

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.