Tin: Kiều Oanh
Ảnh: Thành Luân

Ngày 12/5/2017, Ban chấp hành Đoàn thanh niên PTSC Quảng Ngãi gồm 11 đồng chí đã tham dự Đại hội đại biểu Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh – Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (Đoàn Tổng Công ty) lần thứ III nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Tại Đại hội, đồng chí Hồ Thị Thanh Huyền – Bí thư Đoàn viên thanh niên (ĐVTN) PTSC Quảng Ngãi đã có bài tham luận ấn tượng, nêu lên những kinh nghiệm thực tế và giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện công trình thanh niên, phong trào sáng tạo trẻ. Đồng chí nhận thấy chương trình “Công trình thanh niên vì an sinh xã hội, vì cuộc sống cộng đồng” là một hoạt động có tính giáo dục và tính nhân văn, là môi trường đoàn kết, giúp thanh niên rèn luyện, cống hiến, trưởng thành, sống có lý tưởng, hoài bão, còn đối với chương trình “Sáng tạo trẻ” là nơi thanh niên được thể hiện tư duy cá nhân, đóng góp những ý tưởng đổi mới nhằm cải tiến, đem lại hiệu quả trong công việc.

Trong nhiệm kỳ 2012 – 2017, ĐVTN PTSC Quảng Ngãi đã đăng ký, tổ chức triển khai, thực hiện 24 công trình, phần việc thanh niên, làm lợi cho Công ty trên 500 triệu đồng. Ngoài ra, có 72 sáng kiến, cải tiến kỹ thuật trong lao động sản xuất do ĐVTN thực hiện, trong đó có 01 đề tài đạt giải B cấp Tổng Công ty. Các sáng kiến, phần mềm sáng tạo trên đã được ứng dụng vào sản xuất kinh doanh, làm lợi cho doanh nghiệp hơn 13 tỷ đồng.

Để có được những kết quả đáng ghi nhận như trên, bên cạnh nỗ lực, phấn đấu của từng ĐVTN thì phải kể đến sự hỗ trợ hết mình từ phía Ban lãnh đạo Công ty, Công đoàn Công ty. Mặc dù, có khá nhiều điều kiện thuận lợi nhưng PTSC Quảng Ngãi cũng gặp không ít khó khăn như công trình thanh niên không có sức hút, sức lan tỏa để ĐVTN hứng thú tham gia, một bộ phận ĐVTN chưa nhận thức đúng về việc thực hiện công trình thanh niên thậm chí còn đo đạc giá trị cho tinh thần tình nguyện, một số thanh niên hiện nay theo xu hướng lười tư duy, lười đọc sách…

Bài tham luận cũng đã đưa ra một số giải pháp như cần tạo liên kết với các đơn vị Đoàn tại địa bàn doanh nghiệp hoạt động, đặc biệt là các đơn vị thuộc ngành Dầu khí để thực hiện các công trình thanh niên; xây dựng chế độ khen thưởng và chế tài kịp thời, quy định rõ trách nhiệm của ĐVTN trong việc tham gia các công trình thanh niên và sáng tạo trẻ; Đoàn TCT nên xây dựng kho dữ liệu của ĐTN PTSC gồm các thông tin về: tập hợp nội dung thực hiện các công trình thanh niên  từ các Đoàn cơ sở, thông tin các địa điểm khó khăn, hoặc danh sách và nội dung của những Sáng tạo trẻ đạt giải cao khối Tập đoàn, khối Tổng Công ty,… để từ đó các Đoàn cơ sở có thể truy cập, tham khảo và chia sẻ ý tưởng.

Tại Đại hội, với số phiếu bầu tín nhiệm của gần 200 Đại biểu đến từ các Đơn vị trực thuộc Tổng công ty, PTSC Quảng Ngãi vinh dự có 2 đồng chí được bầu vào Ban chấp hành Đoàn Tổng Công ty khóa III, nhiệm kỳ 2017 – 2022, trong đó đồng chí Hồ Thị Thanh Huyền là đại diện duy nhất cho Khu vực miền Trung được chọn là Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn Tổng Công ty. Ngoài ra, Đại hội cũng đã bầu ra đoàn đại biểu dự Đại hội Đoàn Tập đoàn khóa II nhiệm kỳ 2017 – 2022, trong đó có 2 đồng chí trong Ban chấp hành PTSC Quảng Ngãi.

Danh sách cụ thể như sau:

Stt Họ và tên Năm sinh Quê quán Chức vụ Ghi chú
1 Hồ Thị Thanh Huyền 1991 Thị trấn Trà Xuân, huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn Tổng công ty, Bí thư ĐTN PTSC Quảng Ngãi Đại biểu dự Đại hội Đoàn Tập đoàn khóa II nhiệm kỳ 2017 – 2022
2 Nguyễn Đại Dương 1985 Xã Hải Đường, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Tổng Công ty, Ủy viên ủy ban kiểm tra Đoàn Tổng Công ty, Phó Bí thư ĐTN PTSC Quảng Ngãi
3 Hoàng Thị Kiều Oanh 1988 Xã Ân Tường Tây, huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định Ủy viên Ban Chấp hành ĐTN PTCS Quảng Ngãi Đại biểu dự Đại hội Đoàn Tập đoàn khóa II nhiệm kỳ 2017 – 2022

Với khẩu hiệu hành động “Thanh niên PTSC Quảng Ngãi đoàn kết, năng động, xung kích trên mọi mặt trận vì sự phát triển bền vững của PTSC Quảng Ngãi”, trong nhiệm kỳ 2017 – 2022, Ban chấp hành Đoàn PTSC Quảng Ngãi nói riêng và Đoàn Tổng Công ty nói chung sẽ tiếp tục phát huy mạnh mẽ sức sáng tạo, trí tuệ, tinh thần xung kích của tuổi trẻ vì sự phát triển bền vững của doanh nghiệp và khẳng định vị trí chủ lực trong lĩnh vực dịch vụ Dầu khí.