Trong chương trình làm việc tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Dầu khí Quảng Ngãi PTSC (PTSC Quảng Ngãi), sáng ngày 15/01/2016 Ông Nguyễn Trần Toàn – Phó Tổng Giám Đốc, Phó Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ kỹ thuật dầu khí Việt Nam (PTSC) đã đi thăm và chúc Tết cán bộ công nhân viên hiện đang làm việc tại Công ty PTSC Quảng Ngãi.

Trong năm 2015, vượt qua nhiều khó khăn thách thức, PTSC Quảng Ngãi đã hoàn thành tốt kế hoạch đề ra, PTSC Quảng Ngãi đã thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu đề ra, doanh thu đạt 932,76 tỷ, vượt 16,59% so với kế hoạch, lợi nhuận đạt 50,73 tỷ.
Sau khi nghe Ban lãnh đạo Công ty báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2015 và những định hướng công việc năm 2016, Ông Nguyễn Trần Toàn – Phó Tổng Giám Đốc, Phó Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC) đã biểu dương những thành tích mà đơn vị đạt được trong năm qua, đồng thời chỉ đạo:“ Thay mặt lãnh đạo Tổng Công ty PTSC đã ghi nhận những nỗ lực và thành tích đạt được trong năm 2015 của PTSC Quảng Ngãi, tin tưởng tập thể lãnh đạo, CBCNV PTSC Quảng Ngãi với bề dày truyền thống đoàn kết, tiếp tục phối hợp, hỗ trợ, giúp đỡ, chia sẽ với nhau trên tinh thần chủ động, trách nhiệm, cởi mở và chân thành nhất; tiếp tục học tập nâng cao trình độ quản lý, chuyên môn, nghiệp vụ, tay nghề, cùng nhau xây dựng văn hóa Doanh nghiệp mang tính đặc sắc PTSC…Tôi tin tưởng rằng, trong năm 2016 Công ty PTSC Quảng Ngãi sẽ đạt được nhiều thành công hơn nữa”.

DSC_0330 - w600
Ông Nguyễn Trần Toàn – Phó Tổng Giám Đốc, Phó Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam PTSC phát biểu và chúc Tết CBCNV Công ty

DSC_0341 - w600

Cũng trong chuyến làm việc này, Ông Nguyễn Trần Toàn đã thay mặt Công đoàn Tổng Công ty thăm hỏi, động viên, tặng quà và chúc Tết CBCNV Công ty PTSC Quảng Ngãi.

Ông Nguyễn Trần Toàn Phó Tổng Giám Đốc, Phó Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam PTSC trao quà tặng cho Công ty PTSC Quảng Ngãi

Tin: Nguyên Trang
Ảnh: Thành Luân