Nhằm tiếp tục phát huy quyền dân chủ, lắng nghe, tiếp thu ý kiến của Người lao động và thực hiện Nghị quyết số 60/2013/NĐ-CP ngày 19/6/2013 của Chính phủ về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc và Quy chế dân chủ số 1358/QĐ-DKQN ngày 11/07/2014 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Dầu khí Quảng Ngãi PTSC, vào ngày 29/11/2019 PTSC Quảng Ngãi  tổ chức đối thoại định kỳ với sự tham gia của các thành phần: Đại diện NSDLĐ có ông Phạm Văn Hùng Giám đốc Công ty và Trưởng các bộ phận tham mưu giúp việc; đại diện NLĐ là tập thể Ban chấp hành Công đoàn và các thành viên trong Tổ đối thoại.

Nội dung đối thoại tập trung vào các vấn đề: về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, tình hình chăm lo đời sống, chế độ chính sách tham quan nghỉ mát, trao đổi về mức lương cơ bản theo quy chế lương hiện tại của Công ty, chế độ ngày phép cho các đối tượng Người lao động trực tiếp, phụ cấp công tác phí cho các đối tượng NLD khi đi công tác trong và ngoài nước cũng như tìm kiếm và tạo công ăn việc làm cho người lao động…

Tất cả các ý kiến của NLĐ đã được ghi nhận, giải quyết và trả lời một cách đầy đủ, thấu đáo. Một số ý kiến đòi hỏi phải có thời gian để giải quyết đã được đại diện NSDLĐ phân công cụ thể cho các bộ phận/phòng chuyên môn có trách nhiệm thực hiện và giải quyết sớm trong năm 2019, đồng thời các vấn đề cần giải đáp liên quan đến lộ trình thay đổi, cải tiến cũng sẽ được phản hồi đầy đủ đến Người lao động

Trong gần hai tiếng đối thoại với không khí khẩn trương và hợp tác, hai bên đã thống nhất cao về các nội dung đã thảo luận. Thống nhất trong thời gian đến sẽ phối hợp chặt chẽ để thực hiện tốt quy chế dân chủ tại nơi làm việc đạt hiệu quả cao hơn.  Bên cạnh đấy tổ chức Công đoàn cần phát huy hơn nữa vai trò cầu nối giữa NLĐ với NSDLĐ, tiếp tục cập nhật và tuyên truyền sâu rộng đến toàn thể NLĐ các vấn đề pháp luật liên quan đến NLĐ, giúp cho NLĐ nắm rõ các quyền và lợi ích hợp pháp của mình. Đồng thời cùng phấn đấu vì mục tiêu chung của Công ty, đưa Công ty ngày càng phát triển và đặc biệt là tạo công ăn việc làm, thu nhập cho Người lao động ngày càng tăng cao.

Tin: Tố Uyên – Ảnh: Thành Luân

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Để lại ý kiến của bạn

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.