Ngày 30/3, Đảng ủy Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC) đã tổ chức hội nghị học tập, quán triệt thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành TW Đảng khóa XI. Hội nghị được tổ chức trực tuyến tại 4 điểm cầu: Vũng Tàu, TP HCM, Quảng Ngãi và Hà Nội.

     Tham dự hội nghị tại TP HCM có đồng chí Trần Quang Dũng, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam; Chủ tịch HĐQT PTSC Thái Quốc Hiệp, Tổng giám đốc PTSC Nguyễn Hùng Dũng cùng các đồng chí Đảng viên ưu tú của PTSC.

     Các cán bộ, đảng viên tham dự hội nghị đã được nghe GS.TS Hoàng Chí Bảo – Ủy viên Hội đồng Lý luận TW báo cáo những nội dung cơ bản của Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành TW Đảng khóa XI, trong đó tập trung vào 2 nội dung: tiếp tục sắp xếp, đổi mới và nâng cao hiệu quả của doanh nghiệp Nhà nước; phát triển khoa học công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

     Tại hội nghị, đ/c Nguyễn Hữu Hải – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy PTSC cũng đã tổng kết 2 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và phương hướng nhiệm vụ 2013.

     Theo đó, việc học tập theo tấm gương đức Hồ Chí Minh đã trở thành nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng và bước đầu trở thành ý thức tự giác trong toàn Đảng bộ và các đoàn thể chính trị, xã hội thuộc Tổng công ty. Cán bộ, đảng viên và người lao động, nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt trong toàn Tổng công ty đã nhận thức sâu sắc những nội dung cơ bản, giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức của Bác và từ đó tự giác tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, thực dụng, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và các tệ nạn tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

     Các đơn vị trong Tổng công ty luôn gắn việc học tập và làm theo gương Bác với với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị; chú trọng khuyến khích và động viên kịp thời tinh thần tự giác, nêu gương của cán bộ, đảng viên; góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng cũng như cả hệ thống chính trị trong toàn Tổng công ty.

     Trong thời gian tới, Tổng công ty sẽ tiếp tục thực hiện quán triệt, tuyên truyền sâu rộng mục đích, yêu cầu của việc triển khai thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và người lao động, gắn với việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị năm 2013 và những năm tiếp theo của Tổng công ty.

     Hội nghị cũng đã thông qua chương trình hành động năm 2013 của Tổng công ty PTSC với mục tiêu: Phát huy tối đa mọi nguồn lực, nỗ lực, sáng tạo hơn nữa trong việc thực hiện đồng bộ các giải pháp để phát triển ổn định, nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả sản xuất kinh doanh, chủ động hội nhập và mở rộng hơn nữa thị trường dịch vụ ra nước ngoài, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, đầu tư sâu và hiệu quả vào các dịch vụ thế mạnh, duy trì và nâng cao vị thế của Tổng công ty, đảm bảo ổn định việc làm và thu nhập cho người lao động, tích cực tham gia công tác an sinh xã hội và bảo vệ chủ quyền quốc gia trên biển, thực hiện thắng lợi định hướng chiến lược “Nâng cao nhận thức – Vững bước hội nhập – Làm chủ biển lớn”.

Các đ/c Đảng viên vinh dự được nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng

     Tổng kết hội nghị, lãnh đạo Tổng công ty yêu cầu các đơn vị phải nghiên cứu, quán triệt sâu sắc nội dung Nghị quyết TW6 khóa XI và triển khai hiệu quả những chính sách của TW đề ra vào các chương trình hành động cụ thể của đơn vị, nhằm thúc đẩy sản xuất, nâng cao hiệu quả hoạt động của đơn vị.

     Cũng trong dịp này, Đảng ủy Tổng công ty PTSC đã long trọng tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho 07 đồng chí Đảng viên.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH TẠI ĐIỂM CẦU QUẢNG NGÃI:

Tại điểm cầu Quảng Ngãi có hơn 120 cán bộ, đảng viên
đến từ các đơn vị PTSC Quảng Ngãi, PTSC Đà Nẵngvà Công ty PVS tham dự hội nghị

GS.TS Hoàng Chí Bảo – Ủy viên Hội đồng Lý luận TW báo cáo những nội dung cơ bản của Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành TW Đảng khóa XI tại hội nghị

Nguồn: PTSC