Thực hiện yêu cầu của Hệ thống quản lý An toàn Sức khỏe Môi trường Chất lượng (HSEQ) và theo định kỳ hàng năm, PTSC Quảng Ngãi đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác HSEQ với sự tham gia của BGĐ Công ty, Lãnh đạo các Bộ phận, Cán bộ phụ trách công tác HSEQ của các Bộ phận.

Phát biểu khai mạc cuộc họp, Đồng chí Phạm Văn Hùng – Giám đốc Công ty/Đại diện Lãnh đạo Hệ thống quản lý (HSEQ MR) đã đánh giá sơ bộ thực trạng công tác HSEQ năm 2015 đồng thời nhấn mạnh vai trò và tầm quan trọng của Hệ thống quản lý HSEQ đối với hoạt động SXKD của Công ty trong nền kinh tế thị trường hiện nay.

Các nội dung chính của hội nghị:

  • Báo cáo kết quả thực hiện Mục tiêu HSEQ năm 2015;
  • Báo cáo tình trạng cải tiến hệ thống (cải tiến quy trình, đánh giá nội bộ và bên ngoài, đánh giá sự thỏa mãn của khách hàng, kiểm soát công tác An toàn sức khỏe môi trường…);
  • Thảo luận về Kế hoạch HSEQ năm 2016 và các hành động cần thực hiện.

Hội nghị đã ghi nhận những điểm sáng trong công tác HSEQ năm 2015 như: Doanh thu và lợi nhuận trước thuế của Công ty đã vượt kế hoạch đề ra (Doanh thu đạt 932.76 tỷ đồng, tăng 16.59%; lợi nhuận trước thuế ước đạt 50.73 tỷ, tăng 26.83%), không xảy ra bất cứ vụ tai nạn lao động, sự cố môi trường nghiêm trọng nào, hệ thống tài liệu đã đáp ứng cơ bản các hoạt động SXKD của Công ty (xem xét, cải tiến 83 tài liệu)… Trong bối cảnh môi trường cạnh tranh khốc liệt và yêu cầu trình độ kỹ thuật/trình độ quản lý cao (như các Dự án thực hiện tại NMLD Nghi Sơn – Thanh Hóa) thì mỗi thành tích đạt được đều ghi dấu ấn của sự nỗ lực không ngừng nghỉ, sự đồng tâm nhất trí của toàn thể CBCNV vì một PTSC Quảng Ngãi ngày càng lớn mạnh.

Thực hiện tinh thần “Góp ý kiến cho nhau để cùng tiến bộ”, bên cạnh những thành tích đạt được, hội nghị đã nghiêm túc phê bình, chỉ ra những thiếu sót, hạn chế trong công tác HSEQ năm 2015 để từ đó đưa ra những giải pháp đột phá, duy trì hiệu lực và nâng cao hiệu quả của hệ thống quản lý như: nâng cao nhận thức của CBCNV qua các bản tin an toàn, thực hiện phương châm “mỗi CBCNV là một đại sứ thương hiệu của Công ty”, phát động phong trào đưa ra các sáng kiến, sáng chế và cải tiến – Kaizen theo giao ước thi đua …

DSC_40581 DSC_40641

Nhận biết được những khó khăn, thách thức trong năm 2016, trước tình hình nền kinh tế nhiều biến động, đặc biệt là sự giảm sâu của giá dầu đã ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động SXKD của Công ty nói riêng và ngành Dầu khí nói chung, PTSC Quảng Ngãi cam kết không ngừng cải tiến hệ thống quản lý nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng và nâng cao năng lực cạnh tranh, đảm bảo cung cấp các Dịch vụ đảm bảo an toàn, chất lượng, tiến độ và hiệu quả.

Tin: K.Oanh + T. Tánh

Ảnh: Ánh Vũ