Lịch Sử Phát Triển

Công ty Cổ phần Dịch vụ Dầu khí Quảng Ngãi PTSC (PTSC Quảng Ngãi) tiền thân là Chi nhánh Công ty Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí tại Quảng Ngãi, được thành lập trong bối cảnh đất nước ta đang thực hiện công cuộc công nghiệp hóa đất nước với việc chọn Dung Quất – Quảng Ngãi là nơi xây dựng Nhà máy lọc dầu đầu tiên của đất nước. Lịch sử hình thành và phát triển của PTSC Quảng Ngãi gồm những điểm mốc chính sau:

Ngày 17/10/1997 thành lập chi nhánh Công ty Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí tại Quảng Ngãi (QĐ số: 1723/DK-HĐQT của Hội đồng quản trị Tổng công ty Dầu khí).

 • Trụ sở đặt tại 111 Đại lộ Hùng Vương, thành phố Quảng Ngãi.

Ngày13/06/2002 Hội Đồng Quản Trị Tổng công ty Dầu khí Việt Nam ban hành QĐ số: 1160/QĐ-HĐQT về việc thành lập Xí nghiệp Dịch vụ Dầu khí Quảng Ngãi trên cơ sở tổ chức lại Chi nhánh Công ty Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Quảng Ngãi.

 • Trụ sở chính đặt tại 307 Đại lộ Hùng Vương, thành phố Quảng Ngãi.

Ngày 19/03/2007 Hội đồng Quản trị Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí ban hành QĐ số: 35/QĐ – DVKT- HĐQT về việc thành lập Công ty TNHH MTV Dịch vụ Dầu khí Quảng Ngãi trên sơ sở kiện toàn Xí nghiệp Dịch vụ Dầu khí Quảng Ngãi.

 • Trụ sở chính đặt tại Lô 4H, đường Tôn Đức Thắng, thành phố Quảng Ngãi.

Ngày 01/01/2011: chuyển đổi doanh nghiệp thành Công ty Cổ phần Dịch vụ Dầu khí Quảng Ngãi PTSC (Theo QĐ số 350/QĐ-DVKT-HĐQT ngày 17/12/2010 của Hội đồng Quản trị Tổng Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam).

Trải qua hơn 20 năm hoạt động và phát triển, đến nay PTSC Quảng Ngãi đã trở thành thương hiệu lớn mạnh, có uy tín và được khách hàng trong và ngoài nước tin cậy trong lĩnh vực cung cấp các Dịch vụ dầu khí tại thị trường Việt Nam và khu vực.

Với những đóng góp tích cực cho sự nghiệp phát triển của đất nước nói chung và của tỉnh Quảng Ngãi nói riêng; thực hiện tốt trách nhiệm của một doanh nghiệp trong công tác an sinh xã hội đối với cộng đồng, PTSC Quảng Ngãi đã vinh dự được Nhà nước trao tặng Huân chương Lao động hạng III (30/05/2010); cùng nhiều bằng khen, giấy khen của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công thương, Bộ Tài chính, Tập đoàn Dầu khí QG Việt Nam, Tổng Công ty PTSC, Tỉnh Quảng Ngãi,….

Các thành tích đạt được:

 • Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2007, 2008
 • Huân chương lao động hạng 3 năm 2010
 • Cờ thi đua của Bộ Công thương năm 2013; 2015
 • Cờ thi đua của UBND tỉnh Quảng Ngãi năm 2013; 2015
 • Bằng khen về thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Bộ công thương năm 2010, 2012, 2014, 2016;
 • Bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về thành tích xuất sắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh qua các năm 2008 – 2016
 • Giải thưởng môi trường của UBND tỉnh Quảng Ngãi năm 2014;
 • Bằng khen về thành tích thực hiện tốt nghĩ vụ nộp thuế của Bộ Tài chính năm 2008, 2010, 2013.Bằng khen của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam năm 2013; 2014; 2015; 2016; 2017; 2018
 • Sáu lần liên tiếp đoạt danh hiệu “Doanh nghiệp tiêu biểu Tỉnh Quảng Ngãi” vào các năm 2008, 2010, 2012, 2014; 2016; 2018

Để lại ý kiến của bạn

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.