Thông báo thay đổi nhân sự –  Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty

Nghị quyết về việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty
Thông báo thay đổi nhân sự Người phụ trách quản trị Công ty
Bảng cung cấp thông tin Người phụ trách quản trị Công ty

 

 

Để lại ý kiến của bạn

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.