[:vi][column width=”1/1″ last=”true” title=”” title_type=”single” animation=”none” implicit=”true”]

     Nhân dịp Tổng Công ty PTSC hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu SXKD năm 2012 và để chào đón năm mới 2013, Tổng Giám đốc Nguyễn Hùng Dũng đã gửi thư cám ơn sự nỗ lực, đóng góp của toàn thể CBCNV Tổng Công ty PTSC.

Thu_cam_on

[/column][:]