Tin: Nguyên Trang
Ảnh: Ánh Vũ

Sáng ngày 14/07/2017 tại Hội trường Văn phòng Công ty PTSC Quảng Ngãi, Ban chấp hành Công đoàn Công ty CP Dịch vụ dầu khí Quảng Ngãi PTSC tiến hành tổ chức Đại hội công đoàn cơ sở Công ty nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Đại hội vinh dự được đón tiếp Ông Nguyễn Trần Toàn – Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty PTSC, UV BTV Công đoàn Dầu khí Việt Nam- Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty PTSC; Về phía Công ty PTSC Quảng Ngãi có Ông Phạm Văn Hùng – Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Công ty; Ông Huỳnh Ngọc Thành – Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty; các đồng chí trong Ban Giám đốc; cùng hơn 100 đại biểu là Công đoàn viên tiêu biểu, đại diện cho các Tổ công đoàn bộ phận trực thuộc cũng về dự.

 Đại hội đã được nghe và nhất trí thông qua Báo cáo tổng kết công tác Công đoàn nhiệm kỳ 2012 – 2017, phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2012 – 2017 và Báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành nhiệm kỳ 2012 – 2017.

Đoàn chủ tịch Công đoàn Công ty PTSC Quảng Ngãi trình bày báo cáo tại Đại hội

     Trong những năm 2012-2017 là giai đoạn Công ty gặp nhiều khó khăn và thử thách trong hoạt động SXKD, nhưng với tinh thần truyền thống đoàn kết, nhiệt tình, năng động, sáng tạo và nhân ái, tập thể CBCNV Công ty đã phát huy mọi khả năng hiện có của mình, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, thách thức. Công tác chăm lo đời sống tinh thần cho người lao động luôn được Công ty coi trọng, vận động người lao động tham gia đầy đủ các đợt quyên góp quỹ tương trợ Dầu khí, quỹ bảo trợ trẻ em, quỹ vì người nghèo, quỹ đền ơn đáp nghĩa. Các phong trào thi đua “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, thi đua lao động sáng tạo, cải tiến Kaizen trong các năm được triển khai mạnh mẽ. Điển hình trong năm 2016 vừa qua có 706 sáng kiến cấp Công ty, 81 sáng kiến cấp Tổng Công ty được công nhận và đánh giá cao. Công ty được tặng danh hiệu Doanh nghiệp tiêu biểu tỉnh Quảng Ngãi 03 lần liên tục năm 2012; 2014 và 2016.

   Tham gia đóng góp ý kiến tại Đại hội, đồng chí Phạm Văn Hùng – Giám đốc Công ty PTSC Quảng Ngãi đã chia sẻ: “Với định hướng phát triển bền vững, mạnh và nhanh, chúng ta cần phải đưa ra 5 nhóm giải pháp tích cực như sau: Thứ nhất là đặc biệt chú trọng đến yếu tố con người,  đảm bảo sức khỏe, trình độ, làm sao phát huy hết sở trưởng tốt nhất cho người lao động, tăng cường năng suất lao động mang lại hiệu quả cao cho công ty; Thứ hai là phải phát triển bền vững hệ thống quản lý, kiểm soát được rủi ro về pháp lý, tài chính, an toàn, chất lượng trong tất cả các hoạt động công ty; Thứ ba là cơ sở vật chất, tài chính phải khai thác hiệu quả, đầu tư đúng xu hướng phát triển định hướng của Công ty trong thời gian tới; Thứ tư là cải tiến liên tục và thứ năm là sáng kiến, áp dụng cơ giới hóa, tự động hóa, số hóa trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Đó là 5 nhóm giải pháp mà Công ty chúng ta luôn luôn chú trọng. Như vậy, vấn đề đặt ra là Công đoàn cùng với chính quyền tham gia vào với các giải pháp trên để tăng hiệu quả, đáp ứng yêu cầu người lao động, bảo vệ chính đáng quyền lợi người lao động duy trì nếp sống văn hoá, thực hành tiết kiệm, đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, tổ chức phát động thi đua thiết thực và hiệu quả trong nhiệm kỳ tới các hoạt động phải có định lượng cụ thể”.

Ông Phạm Văn Hùng – Giám đốc Công ty, Bí thư Chi bộ phát biểu tại Đại hội     

   Đặc biệt, Đại hội đã được nghe ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Trần Toàn – Phó Tổng Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty PTSC, Chủ tịch Công ty PTSC Quảng Ngãi, đồng chí nhấn mạnh bên cạnh những việc đã làm được Công đoàn Công ty cần làm tốt hơn nữa công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho CBCNV, đặc biệt chú trọng và duy trì nếp sống văn hoá, thực hành tiết kiệm, đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, tổ chức phát động thi đua thiết thực và hiệu quả, cần bổ sung vào Nghị quyết đại hội kế hoạch trong nhiệm kỳ tới các hoạt động phải có định lượng cụ thể. Tiếp tục ổn định tổ chức Công đoàn, làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục, phát triển đoàn viên, vận động đoàn viên tích cực học tập. Thực hiện tốt công tác đối thoại định kỳ theo quy định nhằm thu nhận và giải quyết các ý kiến về đời sống tinh thần, vật chất, chế độ chính sách, việc làm và tâm tư nguyện vọng của người làm động. Chủ động chăm lo đời sống cho người lao động và xây dựng nếp sống văn hóa, đoàn kết trong toàn Công ty.

Ông Nguyễn Trần Toàn – Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty PTSC, Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty PTSC phát biểu tại Đại hội

   Sau hơn 3 giờ làm việc khẩn trương, dân chủ, nghiêm túc, Đại hội đã kết thúc thành công tốt đẹp.Với tinh thần trách nhiệm cao, Đại hội đã tín nhiệm bầu 11 đồng chí vào Ban chấp hành Công đoàn cơ sở Công ty PTSC Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2017 – 2022 và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Công đoàn Tổng Công ty PTSC gồm 07 đồng chí.

   Tại phiên họp thứ nhất của Ban chấp hành Công đoàn Công ty nhiệm kỳ 2017-2022, các Uỷ viên BCH đã bầu Chủ tịch, Phó chủ tịch, Uỷ ban kiểm tra và Chủ nhiệm uỷ ban kiểm tra Công đoàn Công ty. Đồng chí Huỳnh Ngọc Thành được bầu giữ chức vụ Chủ tịch, đồng chí Nguyễn Đức Hòa được bầu giữ chức vụ Phó chủ tịch Công đoàn Công ty – Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra.

BCH Công đoàn cơ sở Công ty PTSC Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2017 – 2022:

 1. Ông Huỳnh Ngọc Thành – Chủ tịch Công đoàn Công ty
 2. Ông Nguyễn Đức Hòa – Phó chủ tịch Công đoàn Công ty – Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra
 3. Ông Nguyễn Thanh Hùng
 4. Ông Nguyễn Ngọc Dũng
 5. Ông Trịnh Lương Một
 6. Bà Phạm Thị Nguyệt
 7. Ông Hồ Cao Sang
 8. Ông Nguyễn Nam
 9. Bà Lê Thị Hải Hậu
 10. Bà Bùi Vy Tố Uyên
 11. Ông Nguyễn Đại Dương
Đại diện lãnh đạo Tổng Công ty, Lãnh đạo Công đoàn Tổng Công ty, lãnh đạo Công ty tặng hoa cho BCH Công đoàn cơ sở Công ty PTSC Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2017-2022