Ngày 12/06/2023, tại Văn phòng Công ty Cổ phần Dịch vụ Dầu khí Quảng Ngãi (PTSC Quảng Ngãi), đại diện giữa Người sử dụng lao động (NSDLĐ) và Người lao động (NLĐ) PTSC Quảng Ngãi đã tổ chức Hội nghị thương lượng tập thể để trao đổi, thỏa thuận, sửa đổi bổ sung mới các nội dung liên quan đến Thỏa ước lao động tập thể (TƯLĐTT). Tham gia Hội nghị thương lượng có đồng chí Lê Hồng Phong, Giám đốc Công ty đại diện NSDLĐ và Trưởng các bộ phận tham mưu giúp việc; đại diện NLĐ có tập thể Ban chấp hành Công đoàn PTSC Quảng Ngãi và các thành viên trong Tổ đối thoại định kỳ.

Hai Bên căn cứ theo hướng dẫn, Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động và Quy chế dân chủ số 702/QĐ-DKQN ngày 03/06/2021 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Dầu khí Quảng Ngãi PTSC để làm cơ sở tiến hành trao đổi, chỉnh sửa, bổ sung, xác lập các điều kiện lao động mới để làm căn cứ cập nhật ký kết thỏa ước lao động tập thể. Theo đó, đa số các điều khoản quy định trong TƯLĐTT cũ đều được giữ nguyên, đồng thời, một số điều khoản làm rõ chi tiết hơn cũng như thêm mới một số điều khoản nhằm đảm bảo hài hòa tốt nhất quyền và lợi ích giữa hai Bên. Cụ thể:

+ Thống nhất tăng mức trợ cấp tối thiểu đối với các ngày Lễ theo Luật lao động quy định và TƯLĐTT Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí PTSC. Đồng thời, chi tiết thêm một số ngày lễ kỉ niệm và dịp đặc biệt khác NLĐ được nhận trợ cấp.

+ Thống nhất bổ sung chi tiết các khoản trợ cấp, đãi ngộ thường xuyên mà NLĐ tại Công ty được hưởng như: trợ cấp ăn ca, tiền xăng, tiền điện thoại…

+ Thống nhất bổ sung trách nhiệm và nghĩa vụ của NSDLĐ và NLĐ trong công tác xây dựng nền tảng văn hóa doanh nghiệp tại Công ty và chung tay xây dựng văn hóa PTSC phát triển bền vững.

Hội nghị thương lượng kết thúc tốt đẹp khi đạt được sự đồng thuận cao giữa hai Bên, Giám đốc Lê Hồng Phong, đại diện cho NSDLĐ nhất trí cao với những điều khoản cần được sửa đổi, bổ sung mới trong TƯLĐTT, đồng thời, mong muốn NLĐ cùng chung tay vì lợi ích chung của tập thể, hướng đến mục tiêu phát triển Công ty ngày càng vững mạnh và đặc biệt chính sách đãi ngộ, thu nhập cho NLĐ ngày một tăng cao. Về phía đại diện NLĐ, ông Huỳnh Ngọc Thành, Chủ tịch Công đoàn PTSC Quảng Ngãi thay mặt tập thể NLĐ ghi nhận và cảm ơn đại diện NSDLĐ đã ghi nhận, thay đổi bổ sung những điều khoản, chế độ có lợi cho NLĐ vào TULĐTT 2023, đồng thời cam kết Công đoàn PTSC Quảng Ngãi sẽ là cầu nối hài hòa thúc đẩy NLĐ cống hiến hết mình vì sự phát triển của PTSC Quảng Ngãi.

Tin: Tố Uyên – Ảnh: Ánh Vũ

Để lại ý kiến của bạn

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.