[:vi][column width=”1/1″ last=”true” title=”” title_type=”single” animation=”none” implicit=”true”]

Tin & ảnh: Hùng Huân

     Nhằm đánh giá kết quả hoạt động của Công ty trong 6 tháng đầu năm, triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh 6 tháng cuối năm 2012, ngày 17/07/2012 Công ty PTSC Quảng Ngãi đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Đảng và công tác SXKD 6 tháng đầu năm 2012.

     Về dự hội nghị có Đ/c Thái Quốc Hiệp – Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty; Đ/c Nguyễn Trần Toàn – Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty, Chủ tịch PTSC Quảng Ngãi; cùng các đại diện lãnh đạo các Ban chức năng Tổng Công ty. Về phía PTSC Quảng Ngãi có sự hiện diện của Đ/c Phạm Văn Hùng – Bí thư Đảng bộ, Giám đốc Công ty; Đ/c Lê Thị Hoa – Phó Bí thư Đảng bộ, Chủ tịch Công đoàn; các đồng chí Trần Đạt Nguyên, Nguyễn Văn Chinh – Phó Giám đốc Công ty; lãnh đạo các Phòng Ban chức năng cùng đại diện các tổ chức đoàn thể Công ty.

     Theo các báo cáo được trình bày tại Hội nghị, năm 2012 là một năm đầy khó khăn thử thách đối với PTSC Quảng Ngãi. Bước vào năm 2012, do tiếp tục chịu hậu quả từ cuộc khủng hoảng tài chính toàn, kinh tế thế giới diễn biến không thuận. Ở trong nước, những vấn đề bất ổn tồn tại nhiều năm qua trong nội tại nền kinh tế chưa được giải quyết triệt để; lạm phát, lãi suất vẫn ở mức cao; vốn huy động thiếu; đầu tư công bị cắt giảm hoặc giãn tiến độ. Tất cả những nhân tố trên đã ảnh hưởng rất nhiều đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của PTSC Quảng Ngãi, đặc biệt trên lĩnh vực dịch vụ cơ khí dầu khí và xây lắp công trình công nghiệp, đây là dịch vụ có tỷ trọng doanh thu chủ yếu của Công ty.

     Trong 6 tháng đầu năm 2012, BCH Đảng uỷ cùng Ban Lãnh đạo Công ty đã chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị trọng tâm sản xuất kinh doanh, tổng doanh thu thực hiện được 211,75 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế thực hiện được 4,73 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người đạt hơn 10 triệu đồng/tháng; nộp ngân sách Nhà nước 12,86 tỷ đồng.

     Song song với công tác chỉ đạo thực hiện công tác sản xuất kinh doanh, BCH Đảng uỷ, Ban Lãnh đạo Công ty cũng đã tăng cường chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương III (Khóa X) “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí”, kết quả là trong 6 tháng đầu năm 2012, PTSC Quảng Ngãi đã tiết kiệm các chi phí trong hoạt động sản xuất kinh doanh với tổng số tiền 152,64 triệu đồng; Đảng uỷ Công ty đã tổ chức thành công điểm cầu truyền hình trực tuyến Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về Xây dựng Đảng hiện nay” tại Công ty cho 04 đơn vị là PTSC Quảng Ngãi, PTSC Quảng Bình, PTSC Đà Nẵng và Công ty PVS Miền Trung; triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/05/2011 của Bộ chính trị về “tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”…

     Bên cạnh đó Đảng uỷ Công ty cũng đã chỉ đạo các tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên, Chi hội cựu chiến binh phổ biến, tuyên truyền, quán triệt đến toàn thể người lao động thực hiện tốt đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Cấp uỷ và Ban lãnh đạo Công ty đã tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các tổ chức đoàn thể hoạt động theo chức năng nhiệm vụ của mình.

    Để hoàn thành mục tiêu kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2012, PTSC Quảng Ngãi đã đề ra một số giải pháp cụ thể sau:

– Tiếp tục công tác kiểm tra, hoàn thiện hồ sơ chứng từ quản lý chi phí dự án Bio-Ethanol Dung Quất, phối hợp với đơn vị tư vấn của Chủ đầu tư nhanh chóng thống nhất các chi phí phát sinh của dự theo tinh thần chỉ đạo của Lãnh đạo Tập đoàn. Khẩn trương hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu sơ bộ dự án để có thể bàn giao có điều kiện từng phần và bàn giao toàn nhà máy Bio-Ethanol Dung Quất trước ngày 30/9/2012 để giảm thiểu chi phí chạy thử và hạn chế việc kéo dài thời gian bảo hành công trình.

– Tập trung các nguồn lực vào Dự án Nhà máy nhiệt điện Long Phú để triển khai các hạng mục kế hoạch cũng như tham gia cùng PTSC Power nghiên cứu tài liệu dự án cho các phần công việc dự kiến đảm nhận trong thời gian tới.

– Tiếp tục theo dõi, bám sát các cơ hội cung cấp các dịch vụ bảo dưỡng sửa chữa, cung cấp nhân lực, vật tư, thiết bị và dịch vụ logistics cho Nhà máy lọc dầu Dung Quất.

– Tranh thủ sự ủng hộ của lãnh đạo Tập đoàn, tích cực phối hợp với các bên liên quan tham gia vào dự án đầu tư phân xưởng lưu huỳnh của Nhà máy lọc dầu Dung Quất, dự án Cảng Sơn Trà – Đà Nẵng, dự án hệ thống thu gom và phân phối khí mỏ Thái Bình và Hàm Rồng.

– Tiếp tục phối hợp tốt với BSR khai thác an toàn và có hiệu quả đội tàu lai dắt; khai thác tối đa công suất Bến số 1 – Cảng Dung Quất.

– Tiếp tục hoàn thiện mô hình quản lý, hoàn thiện các hệ thống định mức kinh tế kỹ thuật, các qui trình ISO để nâng cao năng suất lao động, tiết kiệm chi phí, đảm bảo công tác phối hợp được tốt nhất.

– Xây dựng và triển khai các chương trình đào tạo nội bộ cho toàn thể CB CNV Công ty. Tăng cường công tác đào tạo về nghiệp vụ quản lý cũng như đào tạo chuyên môn sâu đáp ứng yêu cầu thực tế đặt ra.

[/column][:]