[:vi][column width=”1/1″ last=”true” title=”” title_type=”single” animation=”none” implicit=”true”]

     Sáng 29/9, Trường Chính trị tỉnh phối hợp với Học viện Chính trị – Hành chính khu vực III tổ chức Lễ bế giảng lớp Cao cấp Lý luận Chính trị – Hành chính khóa 9 hệ tại chức, khóa học 2009-2011.

Khóa học có 127 học viên là trưởng, phó các sở, ban, ngành; giám đốc, phó giám đốc các doanh nghiệp… Qua 2 năm học, lớp học đã hoàn thành 23 chuyên đề cơ bản của chương trình Cao cấp Lý luận Chính trị – Hành chính.

Qua đó, học viên đã nắm vững những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lê Nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước… Đây là những kiến thức vô cùng bổ ích và thiết thực, giúp cho học viên nghiên cứu và vận dụng trong từng lĩnh vực công tác.

     Kết thúc khóa học, có gần 82,68% học viên xếp loại khá, giỏi; 17,32% học viên xếp loại trung bình.

     Nhân dịp này, Giám đốc Học viện Chính trị – Hành chính khu vực III đã khen thưởng cho 12 học viên có thành tích xuất sắc trong học tập và tham gia các phong trào của lớp.

Thanh Phương (Báo Quảng Ngãi)    

[/column][:]