[:vi][column width=”1/1″ last=”true” title=”” title_type=”single” animation=”none” implicit=”true”]

Anh 4x6 (Sep Chinh)

    Ngày 09/03/2012, Đ/c Nguyễn Trần Toàn – Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty PTSC, Chủ tịch HĐQT Công ty PTSC Quảng Ngãi đã công bố quyết định số 18/QĐ-DKQN-HĐQT bổ nhiệm Đ/c Nguyễn Văn Chinh giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty PTSC Quảng Ngãi từ ngày 09/03/2012.

Cùng ngày, Giám đốc Phạm Văn Hùng cũng đã ký quyết định số 336/QĐ-DKQN bổ nhiệm Đ/c Lê Hồng Phong, nguyên Phó phòng Thương mại, giữ chức Trưởng Phòng Thương mại Công ty PTSC Quảng Ngãi, quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Quá trình công tác của Đ/c Nguyễn Văn Chinh:
– Từ 05/2005 đến 2007: Nhân viên thương mại.
– Từ /2007 đến /2008: Phó phòng Thương mại.
– Từ /2008 đến 03/2012: Trưởng phòng Thương mại.
– Phó Giám đốc Công ty từ ngày 09/03/2012.

[/column][:]