PROJECT INFORMATION:

  • Name: The provision of engineering, procurement and installation for Additional Suction Pump Lines For Exporting Product A92, Diesel Through Truck Loading Dung Quat Refinery
  • Scope of work: EPC
  • Location: Dung Quat Refinery, Quang Ngai
  • Owner: Binh Son Refining & Petrochemical Company Limited
  • Duration: 08/2012 – 01/2013

Để lại ý kiến của bạn

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *