PROJECT INFORMATION:

  • Name: The provision of engineering, procurement and construction for Dung Quat Bio-Ethanol Plant Project
  • Scope of work: EPC
  • Quantity: 6.000 tons (Steel Structure), 120.000 ID (Pipe)
  • Location: Dung Quat Economic Zone, Quang Ngai
  • Owner: PetroVietnam Central Bio-Fuel JSC
  • Duration: 10/2009 – 2013

Để lại ý kiến của bạn

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *