Thông báo về việc chấp thuận Công ty đại chúng và chốt danh sách Cổ đông để thực hiện đăng ký chứng khoán tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký giao dịch trên hệ thống UPCoM

Thông báo về việc chấp thuận Công ty đại chúng và chốt danh sách Cổ đông

 

 

 

Để lại ý kiến của bạn

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.