Công bố thông tin về việc xin thôi giữ chức vụ

Công bố thông tin về việc xin thôi giữ chức vụ
Đơn xin thôi giữ chức vụ – Nguyễn Trần Toàn
Đơn xin thôi giữ chức vụ – Dương Hùng Văn
Đơn xin thôi giữ chức vụ – Phạm Văn Hùng

 

 

Để lại ý kiến của bạn

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.