Công bố thông tin v/v lập Danh sách cổ đông tham gia biểu quyết lấy ý kiến bằng văn bản

 

 

Để lại ý kiến của bạn

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.