Sau hơn 8 tháng xây dựng và triển khai áp dụng, ngày 10/10/2010, Công ty PTSC Quảng Ngãi đã chính thức được Tổ chức Det Norske Veritas (DNV) cấp Giấy chứng nhận Hệ thống Quản lý Môi trường theo ISO 14001:2004 và Quản lý An toàn Sức khỏe nghề nghiệp theo OHSAS 18001:2007.

Cùng với Chứng nhận Hệ thống Quản lý chất lượng theo ISO 9001:2008 (được chứng nhận lần đầu năm 2004), chứng nhận Hệ thống Quản lý Môi trường theo ISO 14001:2004 và Quản lý An toàn Sức khỏe nghề nghiệp theo OHSAS 18001:2007 là minh chứng cho sự trưởng thành bằng những nỗ lực không ngừng của PTSC Quảng Ngãi trong công tác quản lý, điều hành; là sự thể hiện cao nhất cam kết của Công ty trong việc cung cấp các sản phẩm, dịch vụ đảm bảo chất lượng, thỏa mãn yêu cầu khách hàng; tuân thủ các yêu cầu của pháp luật; ngăn ngừa ô nhiễm môi trường và đảm bảo an toàn trong quá trình hoạt động.

Việc áp dụng và cải tiến liên tục Hệ thống Quản lý Tích hợp An toàn – Sức khỏe – Môi trường và Chất lượng  sẽ góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, nâng cao uy tín, khả năng cạnh tranh và thương hiệu PTSC trong quá trình hội nhập vào thị trường quốc tế.

Với chứng nhận này, PTSC Quảng Ngãi là một trong những đơn vị tiên phong trên địa bàn Tỉnh Quảng Ngãi được chứng nhận cho Hệ thống Quản lý tích hợp An toàn – Sức khỏe – Môi trường và Chất lượng theo các Tiêu chuẩn Quốc tế.

OHSAS 18001-2007 Certificate-w720

ISO 14001-2004 Certificate-w720

Thanh Tâm