[:vi][column width=”1/1″ last=”true” title=”” title_type=”single” animation=”none” implicit=”true”]

Ngày 25/11 tại Hà  Nội, Bộ Công Thương tổ chức lễ ra mắt Tổng cục Năng lượng.

     Ngày 5/9/2011, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết  định số 50/2011/QĐ-TTg quy định cụ thể  nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng cục Năng lượng.

     Tổng cục Năng lượng là cơ quan trực thuộc Bộ Công Thương, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Công Thương quản lý nhà nước và thực thi các nhiệm vụ quản lý nhà nước về công nghiệp năng lượng (gồm điện, điện hạt nhân, dầu khí, than, năng lượng mới, năng lượng tái tạo, tiết kiệm năng lượng); quản lý, thực hiện các hoạt động dịch vụ công thuộc phạm vi quản lý của Tổng cục.

Đơn vị này sẽ là cơ quan đầu mối về công nghiệp năng lượng trong phát triển điện lực; phát triển điện hạt nhân; năng lượng mới và năng lượng tái tạo; quản lý nhu cầu và tiết kiệm năng lượng; dầu khí và công nghiệp than.

Theo Tổng cục trưởng Phạm Mạnh Thắng, Tổng cục có nhiệm vụ xây dựng, trình Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành theo thẩm quyền hoặc để Bộ trưởng Bộ Công Thương trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền về chiến lược, quy hoạch ngành, quy hoạch vùng, lãnh thổ, kế hoạch đầu tư phát triển dài hạn và ngắn hạn về công nghiệp năng lượng, quy hoạch phát triển năng lượng mới, năng lượng tái tạo các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương…

Bên cạnh đó, Tổng cục còn chỉ đạo, kiểm tra và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án, đề án về công nghiệp năng lượng sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt hoặc ban hành…

Tổng cục Năng lượng có tư cách pháp nhân, có tài khoản, con dấu và trụ sở đặt tại Thủ đô Hà Nội.
Cơ  cấu tổ chức của Tổng cục Năng lượng gồm 14 đơn vị: Văn phòng; Vụ Hợp tác quốc tế; Vụ Kế hoạch – Quy hoạch; Vụ Nhiệt điện và Điện hạt nhân; Vụ Thủy điện; Vụ Năng lượng mới và Năng lượng tái tạo; Vụ Lưới điện và Điện nông thôn; Vụ Khoa học Công nghệ và Tiết kiệm năng lượng; Vụ Thăm dò và Khai thác dầu khí; Vụ Vận chuyển và Chế biến dầu khí; Vụ Công nghiệp than; Vụ Quản lý đầu tư BOT điện; Trung tâm Thông tin Năng lượng; Trung tâm đào tạo và Tư vấn Năng lượng.

Nguồn: chinhphu.vn

[/column][:]