Chấp thuận gia hạn thời gian tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty CP Dịch vụ Dầu khí Quảng Ngãi PTSC

chap-nhan

Leave your comments

Your email address will not be published.