Dự án chế tạo kết cấu thép cho Khu vực 3 Nhà máy lọc dầu Nghi Sơn

THÔNG TIN DỰ ÁN:

  • Tên: Dự án chế tạo kết cấu thép cho Khu vực 3 Nhà máy lọc dầu Nghi Sơn
  • Công việc chính: Xây dựng
  • Khối lượng thi công: 10.000 tấn (Kết cấu thép)
  • Địa điểm: Nghi Sơn, Thanh Hóa
  • Chủ đầu tư: Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn
  • Giá trị hợp đồng: 10 triệu USD
  • Thời gian thực hiện: 07/2014 – 04/2015

Để lại ý kiến của bạn

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.