Công bố thông tin:

Nghị quyết chấp thuận ký kết Hợp đồng với Người có liên quan – PTSC Đà Nẵng

 

 

 

Để lại ý kiến của bạn

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.