Công bố thông tin về kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

Nghị quyết về việc thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công bố thông tin kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

 

 

Để lại ý kiến của bạn

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.