Công bố thông tin về việc thông báo thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và Tờ trình tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Thông báo thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Tờ trình tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

 

 

Để lại ý kiến của bạn

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.