Tin: Kiều Oanh
Ảnh: Việt Lực

Vừa qua, từ ngày 11 – 12/10/2017, Đoàn chuyên gia của Hiệp hội kỹ sư cơ khí Hoa Kỳ (The American Society of Mechanical Engineers – ASME) đã tiến hành đánh giá tái chứng nhận hợp chuẩn cho công tác chế tạo, lắp đặt, sửa chữa và hoán cải lò hơi và bình áp lực theo tiêu chuẩn ASME “U, S” VÀ NB “R” tại Xưởng cơ khí Dung Quất – PTSC Quảng Ngãi.

Nhận thức được sự cạnh tranh trên thị trường hiện nay cũng như nắm bắt kịp thời xu thế hội nhập với thế giới và đảm bảo thỏa mãn yêu cầu khách hàng, được sự quan tâm và chỉ đạo kịp thời của Ban Lãnh đạo Công ty, tổ thực hiện tái chứng nhận ASME (Tổ ASME) được thành lập theo Quyết định số 1157/QĐ-DKQN ngày 30/6/2017 với các nhiệm vụ bao gồm: Chuẩn bị các quy trình/thủ tục liên quan đến việc thực hiện thiết kế, mua sắm, chế tạo, thanh tra và thử nghiệm theo quy định của hiệp hội ASME/NBIC. Sau hơn 3 tháng chuẩn bị, với sự nỗ lực không ngừng nghỉ của Tổ ASME cũng như sự tích cực phối hợp với Đơn vị tư vấn là Thanh tra Ủy quyền ASME (AIA), các tài liệu liên quan đến Hệ thống kiểm soát chất lượng như công tác thiết kế, mua sắm, chế tạo, thanh tra và thử nghiệm,…đã được biên soạn/chỉnh sửa phù hợp với tiêu chuẩn ASME/NBIC phiên bản năm 2017.

Ngoài ra, bằng kiến thức kinh nghiệm và sự nhiệt huyết trong công việc, Tổ ASME đã trình diễn khả năng vận hành Hệ thống kiểm soát chất lượng trong công tác chế tạo, lắp đặt, sửa chữa và hoán cải lò hơi và bình áp lực theo tiêu chuẩn ASME/NBIC một cách suất sắc và được Trưởng đoàn đánh giá ASME đánh giá rất cao đồng thời quyết định tiếp tục gia hạn chứng nhận cho PTSC Quảng Ngãi trong thời gian tới.

Hình ảnh Đoàn đánh giá ASME tham quan/khảo sát tại XCK Dung Quất

Với chứng nhận này, PTSC Quảng Ngãi một lần nữa khẳng định có đủ trình độ, năng lực trong việc chế tạo, lắp đặt, sửa chữa và hoán cải lò hơi và bình áp lực theo tiêu chuẩn ASME/NBIC, sánh ngang với các Công ty cùng lĩnh vực chế tạo hàng đầu trong nước và khu vực, nâng cao năng lực và đảm bảo thế vị thế cạnh tranh của PTSC Quảng Ngãi trên thị trường quốc tế.