[:vi][column width=”1/1″ last=”true” title=”” title_type=”single” animation=”none” implicit=”true”]

     Theo thông tin từ Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC), PTSC đã vượt qua những thách thức và khó khăn trong sản xuất kinh doanh, hoàn thành kế hoạch năm 2011 và về đích trước 2 tháng, với tổng doanh thu đạt 23.478 tỉ đồng.

     Ông Nguyễn Hùng Dũng – Tổng giám đốc PTSC đã đánh giá cao tinh thần làm việc của các Ban chức năng trong Tổng Công ty, các đơn vị thành viên trực thuộc cũng như sự phối hợp, đoàn kết và hỗ trợ cùng nhau thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế, kế hoạch của Tổng Công ty. Tổng giám đốc cũng gửi lời tri ân đến toàn thể cán bộ công nhân viên PTSC đã ngày đêm lao động miệt mài, đóng góp hết sức mình vào sự phát triển chung và bền vững của PTSC.

Ông Thái Quốc Hiệp – Chủ tịch HĐQT PTSC đã xác định định hướng phát triển của PTSC trong những năm tới, trong đó việc duy trì và phát triển mạnh hơn nữa 6 lĩnh vực dịch vụ mũi nhọn cốt lõi của PTSC gắn liền với sự phát triển của Thương hiệu PTSC là một thể thống nhất không thể tách rời. Đồng chí cũng mong muốn các đơn vị thành viên tiếp tục hỗ trợ, đoàn kết và giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động sản xuất kinh doanh, cùng nhau xây dựng văn hóa và thương hiệu PTSC lớn mạnh không chỉ trong khu vực mà từng bước vươn ra thế giới, làm chủ biển lớn.

Tập thể PTSC đã thống nhất thông qua kế hoạch, nhiệm vụ trọng tâm và các giải pháp thực hiện trong những tháng cuối năm 2011, tiếp tục tập trung chỉ đạo, đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ, kiểm soát chặt chẽ chi phí, thực hành triệt để tiết kiệm, chống lãng phí nhằm khắc phục tối đa những ảnh hưởng bất lợi của các yếu tố kinh tế vĩ mô để tiếp tục thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kế hoạch đề ra với 3 giải pháp đột phá về: con người, khoa học công nghệ, quản lý phù hợp. Bên cạnh đó không ngừng nâng cao năng suất lao động, chất lượng dịch vụ để PTSC tiếp tục phát triển bền vững và ổn định.

Nguồn: Petrotimes

[/column][:]