Vừa qua, từ ngày 02 – 03/11/2023, Đoàn chuyên gia của Hiệp hội kỹ sư cơ khí Hoa Kỳ (The American Society of Mechanical Engineers – ASME) đã tiến hành đánh giá tái chứng nhận hợp chuẩn cho công tác chế tạo, lắp đặt, sửa chữa, hoán cải lò hơi và bình áp lực theo tiêu chuẩn ASME và NBIC (National Board Inspection Code) tại Xưởng cơ khí Dung Quất – PTSC Quảng Ngãi.

Nhận thức được sự cạnh tranh trên thị trường hiện nay cũng như nắm bắt kịp thời xu thế hội nhập với thế giới và đảm bảo thỏa mãn yêu cầu khách hàng, được sự quan tâm và chỉ đạo kịp thời của Ban Lãnh đạo Công ty, Tổ triển khai thực hiện tái chứng nhận ASME “U”, “S” và NBIC “R” (Tổ ASME) được thành lập ngày 4/9/2023 với các nhiệm vụ chuẩn bị các hồ sơ/thủ tục liên quan theo quy định của Tổ chức ASME/NB như nâng cấp Sổ tay kiểm soát chất lượng (Quality Control Manual); thực hiện công tác thiết kế/mua sắm/chế tạo/thanh tra/thử nghiệm sản phẩm Demo để phục vụ trong quá trình đánh giá; làm việc với các đơn vị tư vấn là Tổ chức Thanh tra được Ủy quyền ASME (AIA) và một số công tác khác liên quan.

Sau khoảng 2 tháng chuẩn bị cùng với sự nổ lực không ngừng nghỉ của Tổ ASME cũng như sự tích cực phối hợp với Đơn vị tư vấn là Thanh tra được Ủy quyền ASME (AIA), các tài liệu liên quan đến Hệ thống kiểm soát chất lượng như công tác thiết kế, mua sắm, chế tạo, thanh tra và thử nghiệm,…đã được biên soạn/chỉnh sửa phù hợp với tiêu chuẩn ASME/NBIC phiên bản hiện hành. Bằng kiến thức kinh nghiệm và sự nhiệt huyết trong công việc, Tổ ASME đã thể hiện khả năng vận hành Hệ thống kiểm soát chất lượng trong công tác chế tạo, lắp đặt, sửa chữa và hoán cải lò hơi và bình áp lực theo tiêu chuẩn ASME/NBIC một cách suất sắc và được Trưởng đoàn đánh giá ASME đánh giá rất cao đồng thời quyết định tiếp tục gia hạn chứng nhận cho PTSC Quảng Ngãi trong thời gian tới.

Với chứng nhận này, PTSC Quảng Ngãi một lần nữa khẳng định có đủ trình độ, năng lực trong việc chế tạo, lắp đặt, sửa chữa và hoán cải lò hơi và bình áp lực theo tiêu chuẩn ASME/NBIC, sánh ngang với các Công ty cùng lĩnh vực chế tạo hàng đầu trong nước và khu vực, nâng cao năng lực và đảm bảo thế vị thế cạnh tranh của PTSC Quảng Ngãi trên thị trường quốc tế.

Tin: Kiều Oanh – Ảnh: Kiều Oanh & Văn Phước

Để lại ý kiến của bạn

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.