Thực hiện Nghị quyết số 60/2013/NĐ-CP ngày 19/6/2013 về viêc Quy định chi tiết khoản 3 điều 63 của Bộ luật lao động về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc và Quy chế dân chủ số 1358/QĐ-DKQN ngày 11/7/2014 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Dầu khí Quảng Ngãi PTSC. Việc tổ chức đối thoại định kỳ tại nơi làm việc là để chia sẻ thông tin, tăng cường sự hiểu biết giữa người sử dụng lao động và người lao động; xây dựng quan hệ lao động hài hòa tại doanh nghiệp. Vừa qua, Ban chấp hành Công đoàn cơ sở Công ty PTSC Quảng Ngãi đã tổ chức đối thoại định kỳ quý II – 2015 với Ban Giám đốc Công ty, tham gia buổi đối thoại định kỳ có Ông Phạm Văn Hùng – Giám đốc Công ty và Ban lãnh đạo Công ty đại diện cho người sử dụng lao động; đồng chí Huỳnh Ngọc Thành – Chủ tịch Công đoàn Công ty đại diện cho người lao động và các thành viên ban đối thoại đại diện cho hơn 1.300 CBCNV  trong toàn công ty và các đồng chí phụ trách các phòng ban, bộ phận.[push h=”20″]

Ban lãnh đạo Công ty đã lắng nghe toàn bộ những ý kiến, thắc mắc

Đồng chí Huỳnh Ngọc Thành phát biểu tại buổi đối thoại
Đồng chí Huỳnh Ngọc Thành phát biểu tại buổi đối thoại

Phát biểu tại buổi đối thoại, đồng chí Huỳnh Ngọc Thành – Chủ tịch Công đoàn Công ty khẳng định mục đích của chương trình đối thoại tập thể là nhằm trao đổi thông tin, thông báo kế hoạch, kết quả sản xuất kinh doanh, nắm bắt nhu cầu, nguyện vọng của người lao động, tuyên truyền luật pháp và chế độ chính sách mới cho người lao động. Thông qua cuộc đối thoại, thông tin được tăng cường, những quan điểm và ý kiến được đón nhận sẽ giúp mối quan hệ giữa Người lao động – Công đoàn – Người sử dụng lao động được củng cố tốt hơn, xây dựng lòng tin giữa người lao động và người sử dụng lao động, tạo ra sự minh bạch, hài hoà những mong muốn giữa người lao động và người sử dụng lao động, qua đó tạo sự đồng thuận rộng rãi trong CBCNV để xây dựng Công ty phát triển bền vững. Tại buổi đối thoại này, Ông Huỳnh Ngọc Thành – Chủ tịch Công đoàn Công ty cũng đã tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cán bộ công nhân viên (CBCNV) như công tác sản xuất kinh doanh, chế độ chính sách lương, thưởng, chế độ làm thêm giờ cho CBCNV tham gia các Dự án xa trụ sở Công ty đặc biệt tại Dự án Nghi Sơn – Thanh Hóa với điều kiện làm việc, sinh hoạt khắc nghiệt. Bên cạnh đó, Công đoàn công ty còn quan tâm đến chế độ lương thưởng, thời gian nghỉ phép, đánh giá đề xuất tăng lương nhằm động viên, khích lệ CBCNV gắn bó lâu dài với Công ty.[push h=”20″]

Tinh thần làm việc nghiêm túc

Ông Huỳnh Ngọc Thành –Chủ tịch Công đoàn Công ty phát biểu tại buổi đối thoại
Ông Huỳnh Ngọc Thành –Chủ tịch Công đoàn Công ty phát biểu tại buổi đối thoại

Tại buổi đối thoại Ban lãnh đạo Công ty đã lắng nghe toàn bộ những ý kiến, thắc mắc, phản ánh, kiến nghị và đề xuất của người lao động trong công ty. Trên cơ sở đó Ban Giám đốc Công ty, Công Đoàn và Người lao động cùng trao đổi, thảo luận và giải quyết các vấn đề phát sinh ngoài thoả ước lao động tập thể và hợp đồng lao động. Ông Phạm Văn Hùng – Giám đốc Công ty đã thay mặt Ban Giám đốc Công ty ghi nhận tất cả các ý kiến, kiến nghị của Công đoàn: “ Tất cả CBCNV trong công ty không phân biệt vị trí, tuổi tác, trình độ đều có quyền đưa ra những ý kiến, kiến nghị, thắc mắc, đề xuất của mình và CBCNV sẽ là người đối thoại trực tiếp với Ban lãnh đạo Công ty. Công ty PTSC Quảng Ngãi sẽ có những chủ trương, chính sách cụ thể, điều chỉnh một số quy định về chế độ chính sách, lương thưởng phù hợp với tính chất công việc của từng cá nhân, Công ty cam kết sẽ có những chế độ ưu đãi nhất định đối với CBCNV tham gia công tác tại các Dự án như tăng lương, chuyển xếp lương khoán gọn sang lương hệ số đối với CBCNV có chuyên môn cao, tinh thần làm việc nghiêm túc có nhiều đóng góp cho Công ty…”

Ông Phạm Văn Hùng - Giám đốc Công ty trả lời, giải đáp những câu hỏi của Công đoàn tại buổi đối thoại
Ông Phạm Văn Hùng – Giám đốc Công ty trả lời, giải đáp những câu hỏi của Công đoàn tại buổi đối thoại

Việc tổ chức đối thoại định kỳ giữa Công đoàn Công ty và Ban lãnh đạo Công ty có một ý nghĩa vô cùng lớn, thể hiện sự quan tâm của Công đoàn và Ban lãnh đạo Công ty đến CBCNV. Đồng thời, thể hiện tinh thần dân chủ, thể hiên sự thống nhất, sự đoàn kết, nhất quán trong chủ trương, chính sách của Công ty về Thỏa ước lao động tập thể. Qua đó giúp người lao động yên tâm làm việc, nỗ lực hết mình cùng Ban lãnh đạo Công ty vượt qua giai đoạn khó khăn để phát triển Công ty ngày càng bền vững.

 

Để lại ý kiến của bạn

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.