1

     Với việc thực hiện tốt vai trò, chức năng của Đoàn, triển khai thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; phong trào “5 xung kích phát triển kinh tế xã hội, 4 đồng hành với thanh niên lập nghiệp”; đẩy mạnh phong trào thi đua đăng ký đảm nhận công trình, phần việc thanh niên, phong trào tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng… Đoàn thanh niên Tổng Công ty PTSC đã  phát huy được tinh thần đoàn kết, xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ, góp phần quan trọng vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty và các đơn vị thành viên. Nhân dịp này, Đoàn thanh niên Tổng Công ty PTSC đã vinh dự được đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ  vì đã có thành tích trong công tác từ năm 2008 đến năm 2010, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

2

3

     Tại buổi lễ, đồng chí Thái Quốc Hiệp – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Quản trị; đồng chí Nguyễn Hùng Dũng – Phó bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc và đồng chí Nguyễn Hữu Hải, Phó bí thư thường trực Đảng ủy Tổng Công ty đã được Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trao tặng Kỷ niệm chương “Vì thế hệ trẻ”.

Cũng tại buổi lễ, 08 đồng chí Cán bộ đoàn, đoàn viên thanh niên PTSC vinh dự được Hội đồng Thành viên Tập đoàn trao tặng Danh hiệu “Cán bộ đoàn thanh niên Dầu khí tiêu biểu”  và “Đoàn viên thanh niên Dầu khí tiêu biểu”  năm 2010 trên tổng số 80 đồng chí trong toàn Tập đoàn được trao tặng các danh hiệu này. Danh sách gồm có:

–  Đ/c Nguyễn Trọng Quý – Uỷ viên BCH Đoàn Tổng Công ty, Bí thư Đoàn cơ sở Công ty Dịch vụ Khai thác Dầu khí .
–  Đ/c Huỳnh Ngọc Thành – Ủy viên BCH Đoàn Tập đoàn, Ủy viên BCH Đoàn Tổng Công ty, Bí thư Đoàn cơ sở
Công ty cổ phần Dịch vụ Dầu khí Quảng Ngãi PTSC.
–  Đ/c Nguyễn Hữu Tuấn – Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đoàn Tổng Công ty.
–  Đ/c Phan Văn Nhã – Phó bí thư Đoàn cơ sở Công ty Tàu Dịch vụ Dầu khí.
–  Đ/c Dương Thùy Liên – Đoàn viên Đoàn cơ sở Công ty Cảng Dịch vụ Dầu khí.
–  Đ/c Trương Trọng Huy – Đoàn viên Đoàn cơ sở Công ty Dịch vụ khai thác Dầu khí.
–  Đ/c Nguyễn Vũ – Đoàn viên Đoàn cơ sở Công ty cổ phần Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng công trình
Dầu khí Biển PTSC.
–  Đ/c Đồng Xuân Công – Đoàn viên Đoàn cơ sở Công ty TNHH 1 TV Dịch vụ Cơ khí hàng hải.

Đồng chí Nguyễn Trọng Quý là 01 trong 10 Cán bộ Đoàn thanh niên Dầu khí xuất sắc và đồng chí Dương Thùy Liên là 01 trong 10 Đoàn viên thanh niên Dầu khí xuất sắc năm 2010.

Đặc biệt trong chương trình, đồng chí Lê Thị Hồng Nhung – Ủy viên Ban thường vụ Đoàn Tổng Công ty PTSC đã đại diện cho thế hệ cán bộ Đoàn dầu khí hiện nay lên giao lưu với các đồng chí cựu cán bộ đoàn Dầu khí các thời kỳ và hát tặng Hội nghị.

Nằm trong các hoạt động kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đoàn của Đoàn Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, từ ngày 25/3 đến ngày 27/3 Đoàn thanh niên Tổng công ty PTSC cũng đã tham giam gia gian hàng triển lãm tại sảnh của Viện dầu khí Việt Nam, với nhiều nội dung, hình ảnh phong phú được trưng bày về quá trình hình thành phát triển và những thành tích đạt được của Đoàn thanh niên Tổng công ty PTSC.

4