Ngày 23/04/2011, Tổng công ty đã tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2011 tại KS Dầu khí Vũng Tàu. Tham dự Đại hội có các ông Phan Đình Đức – Ủy viên Hội đồng Thành viên, ông Lê Minh Hồng – Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, đại diện lãnh đạo Tập đoàn, Ban Lãnh đạo PTSC, đại diện các đối tác lớn, các cổ đông chiến lược của PTSC cùng gần 300 cổ đông đại diện cho các tổ chức và cá nhân về tham dự.

Đây cũng là năm thứ tư, PTSC tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên kể từ khi cổ phiếu mã PVS của PTSC chính thức giao dịch trên sàn giao dịch chứng khoán tại Việt Nam.

Trong tiến trình đại hội kéo dài 4 tiếng, các cổ đông đã làm việc cụ thể và tập trung vào những nội dung chính bao gồm: Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2010 và kế hoạch năm 2011; Báo cáo kết quả SXKD năm 2010 và kế hoạch SXKD năm 2011; Báo cáo tài chính năm 2010 và lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2011; Báo cáo kiểm tra giám sát năm 2010 và kế hoạch kiểm tra giám sát năm 2011 của Ban kiểm soát; Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2010 và kế hoạch tài chính năm 2011…

Đại hội cũng đã bầu ra Hội đồng quản trị bao gồm 7 thành viên bao gồm: ông Thái Quốc Hiệp – Chủ tịch HĐQT; Ông Tạ Đức Tiến – Phó chủ tịch HĐQT; các thành viên HĐQT bao gồm các ông Nguyễn Hùng Dũng (Tổng Giám đốc PTSC), ông Nguyễn Văn Dân, ông Lều Minh Tiến, Ông Nguyễn Hữu Hải, ông Phạm Văn Dũng. Ban kiểm soát Tổng Công ty bao gồm  Ông Phạm Hùng Cường – Trưởng ban; Bà Bùi Thu Hà – thành viên; ông Phạm Trường Giang – thành viên.

Các cổ đông tham gia Đại hội cũng đã thảo luận và đặt nhiều câu hỏi với Ban Lãnh đạo PTSC. Những vấn đề được các cổ đông đặc biệt quan tâm là tình hình hoạt động của các đơn vị thành viên, hoạt động tái cấu trúc tổng thể PTSC, các kế hoạch đầu tư, các dự án đang triển khai, đặc biệt là các dự án tổng thầu có giá trị lớn, tỉ lệ chia cổ tức, hoạt động đầu tư của Tổng công ty; kết quả SXKD năm 2010 và kế hoạch năm 2011, định hướng, chiến lược của PTSC trong giai đoạn tới… Các đại diện lãnh đạo của PTSC đã trả lời cổ đông trước Đại hội một cách rõ ràng, thẳng thắn, thuyết phục và minh bạch.

Trên cơ sở ý kiến thảo luận, đóng góp của cổ đông tại Đại hội và kết quả biểu quyết những vấn đề trên, Đại hội cũng đã thông qua tất cả các nội dung và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2010 với đại đa số phiếu tán thành.

Theo Báo cáo tài chính cùng với các tài liệu đại hội chi tiết, minh bạch được gửi trực tiếp đến các cổ đông, năm 2010, phát huy truyền thống Đơn vị Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới, Tổng công ty PTSC đã huy động mọi nguồn lực, tập trung chỉ đạo điều hành quyết liệt, thực hiện đồng thời nhiều giải pháp khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu thực hiện và hoàn thành xuất sắc, vượt mức các nhiệm vụ chỉ tiêu kế hoạch năm 2010 được Đại hội cổ đông giao, kết quả cụ thể: Tổng doanh thu hợp nhất toàn Tổng công ty đạt 16.880 tỷ đồng (nếu tính cả doanh thu nội bộ, doanh thu từ các công ty liên kết quan trọng của PTSC có góp vốn đầu tư thì tổng hợp doanh thu toàn PTSC đạt 20.789 tỷ đồng), đạt 135% kế hoạch năm 2010 do Đại hội đồng cổ đông giao, tăng 58% so với thực hiện năm trước. Lần đầu tiên tổng doanh số của PTSC đạt mức 1 tỷ USD.

1

2

     Cũng theo báo cáo,  lợi nhuận hợp nhất trước thuế năm 2010 đạt 1.133 tỷ đồng, tương đương 161% kế hoạch năm 2010 do Đại hội đồng cổ đông giao, tăng 40% so với thực hiện năm trước. Đến thời điểm 31/12/2010, quy mô tổng tài sản của PTSC đạt 17.513 tỷ đồng, đạt 140% và tăng trên 5.000 tỷ đồng so với năm 2009. Trong đó tài sản cố định và đầu tư dài hạn tăng 3.447 tỷ đồng, tăng 48% so với năm trước, thể hiện sự tăng trưởng đột phát về quy mô hoạt động của PTSC. Đây là kết quả của việc đẩy mạnh công tác đầu tư các dự án lớn trong năm như dự án mở rộng giai đoạn 3 Cảng Hạ Lưu Vũng Tàu, dự án đầu tư Căn cứ chế tạo Phương tiện nổi và Công trình Dầu khí, nhận chuyên nhượng Căn cứ Cảng Nghi Sơn, dự án đầu tư sà lan nhà ở 300 chỗ, tàu khảo sát địa chấn 2D Bình Minh 02, tàu 7.000HP và hàng loạt các dự án đầu tư xâydựng cơ bản và máy móc thiết bị khác, kịp thời bổ sung cơ sở vật chất, phương tiện kỹ thuật phục vụ nhu cầu phát triển kinh doanh của Tổng Công ty.

Đại hội cũng đã thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2011 với các chỉ tiêu: Doanh thu: 21.000 tỷ đồng; Lợi nhuận trước thuế: 920 tỷ đồng; Lợi nhuận sau thuế được phân phối: 700 tỷ đồng; Tỷ lệ chia cổ tức: 15%; Kế hoạch đầu tư: 1.848 tỷ đồng. Bên cạnh các nội dung này, ĐH cũng đã thông qua việc tăng 20% vốn điều lệ, tương đương 595,6 tỷ đồng, bằng cách phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu từ nguồn Quỹ thặng dư vốn (hình thành từ việc phát hành tăng vốn điều lệ cho cổ đông chiến lược năm 2009) và một phần Quỹ đầu tư phát triển (hình thành từ lợi nhuận của các năm trước để lại), đưa quy mô vốn điều lệ của Tổng công ty lên 3.573,6 tỷ đồng. Đồng thời, ĐH cũng đã thông qua hợp đồng Tổng thầu EPC nhà máy nhiệt điện Long Phú I.

ĐHCĐ thường niên PTSC năm 2011 là một trong những sự kiện lớn đánh dấu một bước phát triển mới của PTSC, là cơ hội trực tiếp ghi nhận ý kiến, nguyện vọng của các cổ đông, các nhà đầu tư để có thể triển khai những kế hoạch, mục tiêu đã đề ra theo định hướng chiến lược của PTSC đã được Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam phê duyệt. ĐH cũng là căn cứ để PTSC  tiếp tục duy trì mục tiêu phấn đấu xây dựng PTSC trở thành Tổng công ty mạnh có thương hiệu trong khu vực và trên thế giới với các lĩnh vực hoạt động chính: dịch vụ kỹ thuật dầu khí, dịch vụ khảo sát, công nghiệp hàng hải, trong đó lấy dịch vụ kỹ thuật dầu khí làm then chốt và nền tảng; Phấn đấu trở thành 1 trong 3 đơn vị dịch vụ kỹ thuật dầu khí hàng đầu của khu vực Đông Nam Á; tập trung đầu tư nguồn lực cơ sở vật chất, phát triển nguồn nhân lực để thực hiện thành công chiến lược tăng tốc phát triển, trong đó tập trung vào các lĩnh vực dịch vụ mũi nhọn mà PTSC có thế mạnh (Dịch vụ tàu chuyên ngành; Dịch vụ căn cứ cảng; Dịch vụ kho nổi chứa, xuất và xử lý dầu  (FSO/FPSO); Dịch vụ cơ khí dầu khí, cơ khí đóng mới phương tiện nổi; Dịch vụ vận hành, bảo dưỡng (O&M), vận chuyển, lắp đặt, đấu nối, chạy thử, bảo dưỡng, sửa chữa công trình dầu khí; Dịch vụ khảo sát địa chấn, địa chất và khảo sát công trình ngầm (ROV); p hấn đấu mức tăng trưởng doanh thu bình quân trong giai đoạn 2011-2015 đạt 20%-25%/năm và đảm bảo tỷ suất lợi nhuận trên vốn điều lệ trên 20%.