Sáng 28/4, đồng chí Nguyễn Văn Chinh – Phó Giám đốc Công ty PTSC Quảng Ngãi đã đến tham dự hội nghị Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2015, triển khai nhiệm vụ năm 2016 do UBND tỉnh Quảng Ngãi tổ chức.

Với những đóng góp trong phong trào thi đua của tỉnh, Công ty PTSC Quảng Ngãi vinh dự là một trong 28 đơn vị được UBND tỉnh Quảng Ngãi tặng Cờ thi đua vì đã có những thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2015.

Năm 2015, PTSC Quảng Ngãi đã thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu đề ra, doanh thu đạt 932,76 tỷ, vượt 16,59% so với kế hoạch, lợi nhuận đạt 50,73 tỷ vượt 26,83%. Công ty đã phát động và ký giao ước thi đua cùng nhau xây dựng văn hóa Doanh nghiệp mang tính đặc sắc PTSC – lấy tâm lực, trí lực, sức lực, nghị lực làm nền tảng và tiếp tục tự tin để hoàn thành tốt công việc trong năm 2016 và những năm tiếp theo. Đồng thời, Công ty cũng đã biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân đã đạt thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua lao động sản xuất năm 2015.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Quang Thích đã đánh giá cao các công ty, doanh nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh đã luôn chú trọng, quan tâm tổ chức tốt phong trào thi đua, công tác khen thưởng, xem đây là một trong những động lực thúc đẩy sự phát triển sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp. Và hy vọng rằng trong thời gian đến tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua phát triển kinh tế, lao động, sản xuất, kinh doanh dịch vụ; phong trào thi đua phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, ứng dụng khoa học – công nghệ trong mọi lĩnh vực, thành phần kinh tế… góp phần tích cực vào sư phát triển của các doanh nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh.

Tin: Nguyên Trang
Ảnh: Ánh Vũ