Vừa qua, ngày 21/10/2016 Đảng ủy Công ty Cổ phần Dịch vụ Dầu khí Quảng Ngãi PTSC (Công ty PTSC Quảng Ngãi) đã tổ chức Hội nghị tổng kết sơ kết Công ty Đảng & SXKD 9 tháng đầu năm 2016 và triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2016. Tham dự hội nghị có đồng chí Thái Quốc Hiệp – Bí thư Đảng ủy Tổng Công ty, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ kỹ thuật Dầu khí Việt Nam; đồng chí Nguyễn Trần Toàn – Phó Tổng Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty; đồng chí Phạm Văn Hùng – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty PTSC Quảng Ngãi và các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng ủy và các Trưởng, phó phòng ban trực thuộc Công ty.

Ảnh: Toàn cảnh Hội nghị sơ kết công tác Đảng & SXKD 9 tháng đầu năm 2016
Ảnh: Toàn cảnh Hội nghị sơ kết công tác Đảng & SXKD 9 tháng đầu năm 2016

     Đảng bộ PTSC Quảng Ngãi có 04 Chi bộ trực thuộc gồm Chi bộ Văn phòng 1, Chi bộ Văn phòng 2, Chi bộ Xưởng cơ khí Dung Quất và Chi bộ Đội Dịch vụ Cảng Dung Quất. Tổng số đảng viên tại thời điểm hiện tại là 120 đảng viên, trong đó có 19 đảng viên nữ.

     Đảng ủy Công ty đã xây dựng chương trình công tác năm 2016 của Ban Chấp        hành Đảng bộ Công ty, trong đó có những nội dung tập trung lãnh đạo triển khai nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2016, gắn liền với công tác xây dựng Đảng trong toàn Đảng bộ. Trong 09 tháng đầu năm, toàn bộ các đảng viên trong Đảng bộ đều chấp hành tốt điều lệ và quy định của Đảng và hoàn thành nhiệm vụ được giao. Đã triển khai có hiệu quả nhiều hoạt động, công tác xây dựng Đảng, công tác an ninh chính trị, đoàn kết nội bộ, đời sống người lao động, công tác xã hội … đều thực hiện tốt.

     Ngoài ra, Đảng ủy Công ty tổ chức cho cán bộ đảng viên học tập trực tuyến Nghị quyết Đại hội XII của Trung ương Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tập Đoàn và Tổng Công ty và chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/05/2016 của Bộ chính trị về việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với tỷ lệ tham gia đạt 98% theo danh sách được triệu tập, triển khai tốt các công việc sau khi học tập Nghị quyết theo hướng dẫn của Đảng ủy Tổng Công ty.

     Trong 9 tháng đầu năm 2016, tổ chức Công đoàn và Đoàn thanh niên Công ty đã tổ chức  thăm, tặng quà, phụng dưỡng các mẹ Việt Nam anh hùng tại huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi; tham gia hoạt động Những cánh én tình nguyện năm 2016” cùng với Đoàn xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi và các Chi đoàn kết nghĩa. Phối hợp với các Chi đoàn kết nghĩa tặng 15 suất quà cho các gia đình khó khăn tại xã Bình Thuận, xã Bình Trị, xã Bình Đông; tham gia chương trình Xuân quê hương” cùng với huyện Đoàn Bình Sơn, thực hiện thành công chương trình Bao lì xì nhân ái Lần thứ 8” tại xã Bình Hòa, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, học sinh nghèo vượt khó, các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách tại xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, ủng hộ chương trình “Xuân quê hương”, chương trình tặng quà Tết cho bà con khó khăn của huyện Đoàn Bình Sơn, các em nhỏ tại huyện Đảo Lý Sơn và các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn tại Nghi Sơn, Thanh Hóa và nhiều hoạt động ý nghĩa khác.

     Tại hội nghị đồng chí Nguyễn Trần Toàn – Phó Tổng Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ kỹ thuật Dầu khí Việt Nam đã phát biểu và đề ra phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2016: Trong 3 tháng cuối năm 2016, các đồng chí phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nội dung cơ bản là công tác thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác chính trị tư tưởng, công tác tổ chức và xây dựng Đảng, công tác kiểm tra, giám sát, công tác đoàn thể quần chúng. Chỉ đạo các đoàn thể chính trị xã hội thực hiện chương trình công tác năm 2016, chú trọng động viên cán bộ, đoàn viên, hội viên phát huy tinh thần trách nhiệm, đóng góp vào việc hoàn thành nhiệm vụ, kế hoạch SXKD của Công ty, nhiệm vụ thực hành tiết kiệm, tiết giảm chi phí, thực hiện tốt công tác an ninh xã hội, chăm lo đời sống cán bộ công nhân viên, kịp thời nắm bắt, phản ảnh tâm tư nguyện vọng của người lao động.

 Ảnh: Đồng chí Nguyễn Trần Toàn - Phó Tổng Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ kỹ thuật Dầu khí Việt Nam
Ảnh: Đồng chí Nguyễn Trần Toàn – Phó Tổng Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ kỹ thuật Dầu khí Việt Nam

     Cũng trong ngày 21/10/2016, Công ty cũng đã tổ chức sơ kết tình hình SXKD 9 tháng đầu năm 2016 và triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2016. Năm 2016, tình hình kinh tế diễn ra trong bối cảnh thị trường toàn cầu có nhiều biến động như dầu thô vẫn giảm giá ở mức sâu trong thời gian dài, một số công trình các chủ đầu tư phải cắt giảm hoặc kéo dài thời gian khởi công, thị trường và các đơn giá sản phẩm, dịch vụ của Công ty bị cạnh tranh quyết liệt. Điều này đã ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp Việt Nam nói chung và PTSC Quảng Ngãi nói riêng. Tuy nhiên, với sự quan tâm, giúp đỡ và chỉ đạo quyết liệt của Tổng công ty, với sự đoàn kết, phối hợp chặt chẽ, một lòng quyết tâm vì sự phát triển bền vững của Công ty, toàn thể CBCNV trong Công ty đã hăng say lao động, làm việc sáng tạo, đầy trách nhiệm và đã đạt được kết quả tốt. Số lượng lao động ước thực hiện 9 tháng đầu năm 2016 là 1.322 lao động, tăng 13,97% so với kế hoạch 9 tháng đầu năm 2016 (1.160 lao động). Nhìn chung, số lượng nhân sự đảm bảo triển khai công việc tại các Bộ phận, Dự án trực thuộc Công ty, tối ưu hóa năng suất lao động của toàn Công ty.

     Đồng chí Phạm Văn Hùng – Giám đốc Công ty PTSC Quảng Ngãi đã báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh trong 9 tháng đầu năm đã thực hiện một số chỉ tiêu chủ yếu với kết quả đạt được như sau: Doanh thu thực hiện 09 tháng đầu năm 2016 là 711,25 tỷ đồng, vượt 15,56% so với kế hoạch 9 tháng đầu năm 2016 (637,55 tỷ đồng) và chiếm 88,84% so với kế hoạch năm 2016 (800,60 tỷ đồng). Lợi nhuận trước thuế ước thực hiện 9 tháng đầu năm 2016 là 36,57 tỷ đồng, vượt 16,32% so với kế hoạch 9 tháng đầu năm 2016 (31,44 tỷ đồng) và chiếm 91,43% so với kế hoạch năm 2016 (40,00 tỷ đồng). Cụ thể như: Khối lượng hàng hóa thông qua Cảng 9 tháng đầu năm 2016 là 1.864.000 tấn (trong đó gồm: 1.594.590 tấn hàng dăm gỗ, chiếm tỷ trọng 85,55% trên tổng sản lượng hàng hoá; 269.410 tấn thiết bị, muối, thép tấm, thép cuộn, xi măng, than cám, gỗ lóng, clinker,… chiếm tỷ trọng 14,45% trên tổng sản lượng hàng hóa. Doanh thu ước thực hiện 9 tháng đầu năm 2016 của Dịch vụ tàu lai dắt và tàu chuyên ngành Dầu khí là 133,50 tỷ đồng, vượt 2,77% so với kế hoạch 9 tháng đầu năm 2016 (129,91 tỷ đồng) và chiếm 77,39% so với kế hoạch năm 2016 (172,50 tỷ đồng). Doanh thu ước thực hiệncủa Dịch vụ bảo dưỡng sửa chữa và cung cấp vật tư thiết bị cho Nhà máy Lọc Dầu Dung Quất là 73,31 tỷ đồng, vượt 15,99% so với kế hoạch 9 tháng đầu năm 2016 (63,20 tỷ đồng) và chiếm 92,79% so với kế hoạch năm 2016 (79,0 tỷ đồng). Đối với dịch vụ bảo dưỡng sửa chữa và cung cấp vật tư thiết bị cho Nhà máy Lọc Dầu Dung Quất doanh thu là 73,31 tỷ đồng, vượt 15,99% so với kế hoạch 9 tháng đầu năm 2016 (63,20 tỷ đồng) và chiếm 92,79% so với kế hoạch năm 2016 (79,0 tỷ đồng).

     Ngoài ra, PTSC Quảng Ngãi đã tham gia chào giá 77 Gói thầu (chủ yếu là Khách hàng BSR), trúng thầu và ký Hợp đồng 33 Gói thầu, trị giá 97 tỷ đồng. Hiện tại, PTSC Quảng Ngãi cũng đang tiếp tục bám sát và chào thầu một số Gói thầu bảo dưỡng tổng thể lần 3 (Turn Around 3) và các Gói thầu bảo dưỡng thường xuyên của Nhà máy Lọc Dầu Dung Quất.

Tin: Nguyên Trang

Ảnh: Ánh Vũ