Sáng ngày 15/04/2022, Công ty Cổ phần Dịch vụ Dầu khí Quảng Ngãi PTSC (PTSC Quảng Ngãi) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Về tham dự Đại hội có đại diện lãnh đạo, hội đồng quản trị Tổng công ty (TCT) gồm: ông Nguyễn Hữu Hải – PGĐ TCT; ông Tạ Đức Tiến – PGĐ TCT; ông Nguyễn Xuân Ngọc – Thành viên HĐQT TCT; bà Bùi Thu Hà – Trưởng Ban kiểm soát TCT; người đại diện ủy quyền của Ngân hàng TMCP Đại Dương (Ocean bank): ông Hồ Văn Phi – Phó giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Oceanbank Quảng Ngãi cùng nguyên lãnh đạo Tổng công ty: ông Thái Quốc Hiệp – nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Chủ tịch HĐQT TCT.

Về phía PTSC Quảng Ngãi có sự hiện hiện của ông Nguyễn Trần Toàn – Phó TGĐ TCT, Chủ tịch HĐQT PTSC Quảng Ngãi, ông Phạm Văn Hùng – Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty PTSC Quảng Ngãi cùng với Lãnh đạo Công ty/Bộ phận và các cổ đông đại diện cho 29.698.100 cổ phần chiếm 98,99% tổng số cổ phần của Công ty.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của PTSC Quảng Ngãi đã tiến hành thảo luận và nhất trí biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình theo đúng trình tự quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty, bao gồm: Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2021 và Kế hoạch năm 2022; Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2021 và Kế hoạch SXKD năm 2022; Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và Kế hoạch nhiệm vụ năm 2022; Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán; Tờ trình lựa chọn Đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022; Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và Kế hoạch tài chính năm 2022; Tờ trình về việc bổ nhiệm lại TV.HĐQT nhiệm ký 2022-2027; Tờ trình về việc chi trả thù lao và chi phí hoạt động cho Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát năm 2022.

Với tỷ lệ phiếu biểu quyết nhất trí cao theo các nội dung của chương trình, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của PTSC Quảng Ngãi đã thành công tốt đẹp. Tập thể Ban lãnh đạo và CBCNV Công ty nhận định sẽ còn nhiều khó khăn thử thách trong việc thực hiện các mục tiêu SXKD năm 2022 nhưng với sự tin tưởng, ủng hộ và hỗ trợ của Quý Cổ đông, sự chỉ đạo, lãnh đạo quyết liệt, kịp thời của Tổng công ty PTSC, PTSC Quảng Ngãi sẽ tiếp tục thực hiện và hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, kế hoạch SXKD đã đề ra và gặt hái nhiều thành công hơn nữa trong năm 2022.

Tin & Ảnh: Thành Luân

Để lại ý kiến của bạn

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.