Tin & Ảnh: Oanh Kiều

Ngày 28/10/2018, Viện Khoa học Phòng cháy chữa cháy phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ Hợp tác Kinh tế Việt Nam – ASEAN, Công Ty Cổ phần T&A cùng một số cơ quan truyền thông, thông tấn, báo chí đã tổ chức Lễ biểu dương “Doanh nhân – Doanh nghiệp tiêu biểu trong phong trào toàn dân PCCC” năm 2018. Công ty Cổ phần Dịch vụ Dầu khí Quảng Ngãi PTSC (PTSC Quảng Ngãi) vinh dự là một trong những Doanh nghiệp được tuyên dương đợt này.

Hội nghị Doanh nghiệp với phong trào toàn dân PCCC và Biểu dương Doanh nghiệp – Doanh nhân tiêu biểu trong phong trào toàn dân PCCC được tổ chức hưởng ứng ngày toàn dân phòng cháy chữa cháy (04/10/2018) và ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10/2018). Chương trình góp phần thúc đẩy mạnh mẽ phong trào thi đua yêu nước, đồng thời ghi nhận sự đóng góp to lớn của Doanh nhân – Doanh nghiệp trong phong trào toàn dân phòng cháy chữa cháy. Đồng thời đây cũng là cầu nối giữa các tổ chức xã hội nghề nghiệp, Doanh nghiệp, giới truyền thông cùng với lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và toàn dân góp phần thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 47-CT/TW ngày 25 tháng 6 năm 2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy gắn liền với phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc theo tinh thần “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Hội nghị diễn ra nhằm phổ biến, tuyên truyền sâu rộng đến từng cơ quan, ban, ngành, các tổ chức chính trị – xã hội, các Doanh nghiệp và quần chúng nhân dân, giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác phòng cháy, chữa cháy trong toàn dân.

Đại diện Công ty PTSC Quảng Ngãi nhận bằng khen biểu dương

Doanh nghiệp tiêu biểu trong phong trào toàn dân PCCC năm 2018

Trong khuôn khổ chương trình “Hội nghị Doanh nghiệp với phong trào toàn dân PCCC” Ban tổ chức ghi nhận, biểu dương  những đóng góp của Doanh nhân – Doanh nghiệp trong phong trào toàn dân PCCC. Ban tổ chức đã nhận được hồ sơ của hơn 400 Doanh nghiệp do UBND các tỉnh, thành phố, Cảnh sát PCCC đề cử, giới thiệu, đăng ký tham gia Biểu dương. Ban tổ chức đã chọn lọc được hơn 100 hồ sơ đầy đủ, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí do Ban tổ chức quy định: Những Doanh nghiệp thực hiện tốt công tác PCCC, bảo đảm  an toàn trong lao động sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh phát triển bền vững. Ngoài ra, các Doanh nghiệp được giới thiệu đề cử tham gia phải là các Doanh nghiệp có thành tích  trong việc chấp hành các quy định pháp luật về PCCC, thực hiện tốt công tác này theo quy định của pháp luật. Trong ba năm trở lại đây không để xảy ra cháy lớn, cháy, nổ và hoạt động sản xuất, kinh doanh có hiệu quả, hoàn thành nghĩa vụ đối với Nhà nước theo quy định của pháp luật. Các Doanh nghiệp được biểu dương có đầy đủ hồ sơ theo dõi công tác PCCC theo quy định. Tổ chức thực hiện tốt kế hoạch, biện pháp công tác PCCC. Các Doanh nghiệp sử dụng nhiều hình thức, biện pháp để tuyên truyền, phổ biến pháp luật và kiến thức PCCC cho cán bộ, công nhân, viên chức và người lao động. Bố trí lực lượng, phương tiện chữa cháy tại chỗ hợp lý; duy trì tốt chế độ thường trực sẵn sàng chữa cháy; xây dựng phương án chữa cháy theo đúng quy định…Hội đồng bình xét gồm những nhà quản lý, các nhà khoa học, chuyên gia về lĩnh vực PCCC, các cơ quan truyền thông.