Tin: Kiều Oanh
Ảnh: Thành Luân

Thực hiện yêu cầu của Hệ thống quản lý Sức khỏe An toàn Môi trường Chất lượng (HSEQ) và theo định kỳ hàng năm, ngày 16 tháng 08 năm 2017, PTSC Quảng Ngãi đã tổ chức chương trình sơ kết công tác HSEQ 6 tháng đầu năm 2017 với sự tham gia của BGĐ Công ty, Lãnh đạo các Bộ phận, Cán bộ phụ trách công tác HSEQ tại các Bộ phận.

Phát biểu khai mạc cuộc họp, Đồng chí Phạm Văn Hùng – Giám đốc Công ty/Đại diện Lãnh đạo Hệ thống quản lý (HSEQ MR) đã nhấn mạnh vai trò và tầm quan trọng của Hệ thống quản lý HSEQ đối với hoạt động SXKD của Công ty trong nền kinh tế thị trường hiện nay đồng thời yêu cầu các Bộ phận phải nhìn nhận, đánh giá trung thực, khách quan tình trạng hiện tại của Hệ thống quản lý để từ đó rút ra bài học và cải thiện Hệ thống quản lý ngày càng tốt hơn.

Các nội dung chính của chương trình bao gồm:

  • Báo cáo kết quả thực hiện mục tiêu HSEQ 6 tháng đầu năm 2017;
  • Báo cáo tình trạng cải tiến tài liệu;
  • Báo cáo đánh giá sự thỏa mãn khách hàng
  • Báo cáo đánh giá nội bộ và các bên liên quan
  • Báo cáo công tác HSE
  • Tham luận về một số vấn đề trọng tâm trong 6 tháng đầu năm của các Bộ phận: P.HCNS (công tác nhân sư, đào tạo), CDQ (Dịch vụ căn cứ Cảng và Logistisc), …
  • Thảo luận về Kế hoạch HSEQ 6 tháng cuối năm 2017 và các hành động cần thực hiện.

Hội nghị đã ghi nhận những điểm sáng trong công tác HSEQ 6 tháng đầu năm 2017 như: Doanh thu và lợi nhuận trước thuế của Công ty đã vượt kế hoạch đề ra (Doanh thu ước thực hiện 6 tháng đầu năm 2017 là 322,29 tỷ đồng, vượt 10,16% so với kế hoạch 6 tháng đầu năm 2017 (293,47 tỷ đồng); lợi nhuận trước thuế ước thực hiện 6 tháng đầu năm là 16,26 tỷ đồng, vượt 10,41% so với kế hoạch 6 tháng đầu năm 2016 (28,17 tỷ đồng)); không xảy ra bất cứ vụ tai nạn lao động, sự cố môi trường nghiêm trọng nào; hệ thống tài liệu đã đáp ứng cơ bản các hoạt động SXKD của Công ty (ban hành 21/41 tài liệu),…

Buổi lễ sơ kết cũng đã tuyên dương những Bộ phận/Dự án đạt thành tích nổi bật trong công tác HSEQ 6 tháng đầu năm 2017 như: Dự án SMP9, Dự án/Đơn hàng NMLD, Đội Dịch vụ Cảng Dung Quất và đặc biệt là sự thành công vượt trội của Dự án bảo dưỡng tổng thể NMLD Dung Quất lần 3 đã để lại dấu ấn đậm nét của PTSC Quảng Ngãi nói riêng và TCT PTSC nói chung trong bối cảnh môi trường cạnh tranh ngày càng khốc liệt và yêu cầu trình độ kỹ thuật khắt khe.

Bên cạnh những thành tích đã đạt được, buổi sơ kết cũng đã nghiêm túc phê bình, chỉ ra những thiếu sót, hạn chế trong công tác HSEQ 6 tháng đầu năm 2017 để từ đó đưa ra những giải pháp đột phá, duy trì hiệu lực và nâng cao hiệu quả của Hệ thống quản lý trong 6 tháng cuối năm nhằm đạt được mục tiêu cả năm 2017.