PROJECT INFORMATION:

  • Name: Sand Filter system (4 Sets)
  • Scope of work: Supply of raw material, fabrication & transportation to Port of loading
  • Location: Kazakhstan
  • Contractor: Danieli & C. Officine Meccaniche SpA
  • Volume of Work: 70Tons
  • Duration: 08/2020 – 12/2020

Để lại ý kiến của bạn

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *