PROJECT INFORMATION:

  • Name: The provision of engineering, procurement and construction for PV Oil Storage Tank Project
  • Scope of work: EPC
  • Quantity: 1.000 tons (Plate Work)
  • Location: Dung Quat Economic Zone, Quang Ngai
  • Owner: PetroVietnam Oil Corporation
  • Duration: 08/2011 – 04/2012

Để lại ý kiến của bạn

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *