Thông báo v/v mời tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2022 và Tài liệu ĐHĐCĐ 2022

Thông báo về việc mời tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2022
Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2022
Phiếu biểu quyết – Mẫu

 

 

Để lại ý kiến của bạn

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.