Thông báo thay đổi Người có liên quan của Người nội bộ

Thông báo thay đổi Người có liên quan của Người nội bộ – Hồ Thị Kim Ánh – Trưởng Ban kiểm soát

 

 

Để lại ý kiến của bạn

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.