Công ty Cổ phần Dịch vụ Dầu khí Quảng Ngãi PTSC đã đăng ký chứng khoán và được cấp mã chứng khoán tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam kể từ ngày 12/03/2019

Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán

 

 

Để lại ý kiến của bạn

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.