Hủy nội dung Nghị quyết số 75/NQ-DKQN-HĐQT ngày 14/7/2023 và Lập danh sách Cổ đông tham gia biểu quyết lấy ý kiến bằng văn bản

Công bố thông tin về việc hủy lập Danh sách Cổ đông tham gia biểu quyết lấy ý kiến bằng văn bản
Công bố thông tin về việc lập Danh sách Cổ đông tham gia biểu quyết lấy ý kiến bằng văn bản
Công văn v/v hủy ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham gia biểu quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham gia biểu quyết lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản

 

 

Để lại ý kiến của bạn

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.