Công bố thông tin về việc thay đổi nhân sự

Công bố thông tin về việc thay đổi nhân sự
Quyết định về việc thôi giữ chức vụ Giám đốc Công ty
Quyết định về việc bổ nhiệm Giám đốc Công ty

 

 

 

Để lại ý kiến của bạn

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.